שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

מהו מוקצה?

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ו ניסן תשס"ו
שאלה
מה זה מוקצה?
תשובה
איסור מוקצה הוא איסור מדרבנן שאסרו לטלטל מקצת הדברים בשבת כדרך שעושים ביום חול. הרמב"ם מביא שלושה טעמים לאיסור זה של חכמים: 1. אדם יושב בביתו בשבת בטל ממלאכה ולכן הוא מחפש לו תעסוקה וירצה לסדר את ביתו או מחסנו ויזיז דברים ממקום למקום וידמה יום זה כיום חול ולא יתקיים בו טעם התורה "למען ינוח". 2. מתוך טלטולו יכול לבוא לידי איסור מלאכה מהתורה, כגון, שיראה קילקול בחפץ וירצה לתקנו. 3. אדם שאין לו עבודה יושב בטל בביתו בכל יום ולא ניכר שביום השבת הוא בטל משום השבת הקדושה ולכן תיקנו שלא יטלטל ויהיה הבדל בין שבת יום חול. הראב"ד מוסיף טעם נוסף, שאדם הרגיל לטלטל יכול לבוא לידי איסור הוצאה מרשות לרשות שהוא איסור תורה ולכן גדרו חכמים כדי שישים ליבו ולא יעבור על איסור הוצאה. ישנם כמה סוגי מוקצה: 1. כלי יקר שמקפידים עליו שלא יתקלקל והוא מוקצה מחמת חיסרון כיס, כגון, תמונה יקרה. 2. כלי שמלאכתו לאיסור והוא כלי שעושים בו דברים האסורים בשבת וכמו פטיש. 3. דבר שאינו כלי ואינו מאכל, כגון, אבנים וכסף. 4. כלי שהוא עצמו מותר אבל מונח עליו בכוונה דבר האסור והוא נקרא בסיס לדבר האסור. 5. דבר המחובר לקרקע. כמו כן ישנו סוג נוסף של מוקצה והוא תשמיש מצווה שהוא מוקצה למצוות, לדוגמא, קישוטי סוכה בחג הסוכות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il