שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - ממה?

הפרשת תרומות ומעשרות מקני סוכר

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ז אדר תשס"ב
שאלה
האם קני סוכר שמוצצים אותם, חלים עליהם דיני ערלה, והאם צריכים הפרשת תרומות ומעשרות?
תשובה
אין בהם דין ערלה, כפי שכתב בשע"ת יו"ד רצד, א, בשם הרדב"ז. לגבי תרומות ומעשרות, נחלקו הפוסקים, יש פוטרים מפני שרק מוצצים אותם, ויש מחייבים. ומעיקר הדין כיוון שהוא ספק דרבנן, פטורים, ומ"מ המחמיר להפריש תרומות ומעשרות בלא ברכה תבא עליו ברכה (עיין בספר המעשר והתרומה ע' פט). ומברכים עליו שהכל, כדברי הרמב"ם ברכות ח, ה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il