שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

לקיחת ציוד שנזרק על ידי העובדים

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ב ניסן תשס"ג
שאלה
עובד בחברה קיבל מקום חדש והשליך לאשפה את הציוד המשרדי הישן שהיה באותו מקום, כגון קלסרים, מתקן לעפרונות וכיוב’. האם מותר לעובד אחר לקחת ציוד זה לביתו בהנחה שהוא מציל מההפקר או שיש עליו חובה להחזירו להנהלת החברה? כנ"ל לגבי חייל המוציא מהאשפה ציוד צבאי כגון פנס או מדים.
תשובה
יש לחלק בין שני סוגים של ציוד, ציוד קל ערך כקלסרים ומתקן לעפרונות וכדומה, שבהם יש להניח שבמפעל גדול הוא חסר ערך והוא בגדר הפקר ועל כן אין חובת השבת אבידה. אמנם, אם יש חלקי ציוד או פריטים שהם יקרים ובודאי שאם האחראים היו רואים אותם היו דואגים להשיבם חלה חובת השבת אבידה גם עליהם. ביחס לנכסי ציבור כמו הצבא, נראה לענ"ד שחובת ההשבת אבידה גדולה פי כמה וכמה, ועל כן ציוד כפנס או מדים בודאי שמצוה להשיבם. אם התורה חסה על ממונם של ישראל נאמר ביחס ליחיד, קל וחומר ביחס לרכוש ששיך לכללות האומה. ואף על פי שאם נמצא הדבר במקום שפרוץ לרבים כמו אשפה ציבורית (לא בתוך הבסיס) יש בזה גדר של הפקר ואין איסור על מי שלקח אבל בודאי יש בזה מידת חסידות הנמשכת מאהבת ישראל לקיים גם בזה השבת אבידה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il