שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

ערך סכום הכתובה

undefined

כולל דיינות פסגות

י"א אדר תשס"ז
שאלה
אבקש לקבל את שווי ערך 200 כסף צרוף המופיע בכתובה, והאם לתוספת ה 200 כסף צרוף ערך אחר, כמו כן מה שיטה ההלכה לגביי השווי של המוסיף לה מדיליה, האם לפי ערך $ או הצמדה, אודה על פירוט השיטות.
תשובה
השו"ע אה"ע סי' ס"ו סעיף ו', פסק שעיקר כתובה אין פוחתים ממאתיים זוז לבתולה. נחלקו הפוסקים באילו זוזים מדובר, האם בכסף שאינו טהור (=כסף מדינה) או כסף טהור. הרמ"א פסק שמדובר בכסף טהור וכך נוהגים האשכנזים, שכותבים: 'כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאורייתא' (ויש שלא כותבים 'מדאורייתא' ואעפ"כ הכוונה לכסף טהור). סכום זה שוויו כשל מאתיים ששים גרם כסף טהור, לפי השער היציג בשוק של כסף בשעת הגבייה. לגבי תוספת כתובה, נהגו בקהילות האשכנזים (על פי נוסח הכתובה של בעל 'נחלת שבעה') להוסיף סכום קבוע בכל הכתובות, שהינו: 'מאתיים זקוקים כסף צרוף'. סכום זה מורכב ממאה זקוקים של אחריות נדוניא (אפילו אם האשה לא הכניסו סכום זה) והמאה הנוספים (='הוסיף לה מדיליה'), תוספת כתובה. נחלקו הדעות לגבי ערכם של זקוקים אלו. עיין פסקי דין רבניים כרך יא עמוד 363, כרך יג עמוד 303. ולמעשה פוסקים לפי השיטה המקלה שהשווי הוא אלפיים שבע מאות שמונים וארבעה גרם כסף. (ממילא השווי של 'הוסיף לה מדיליה' הוא מחצית משווי זה). הערך למעשה הוא לפי שער הכסף היציג בשעת הגבייה ולא שייכת שום הצמדה למטבע כל שהיא. יש לציין שקיימת מחלוקת (כשלא ביארו באופן מסויים בנוסח הכתובה) האם כוללים את מאתיים הזוזים של עיקר הכתובה במאתיים הזקוקים (ב"ח סי' ס"ו. נחלת שבעה סי' י"ב סעיף מ"ט) או שהם נוספים עליהם (דרישה סי' ס"ו סעיף ג). הרב דוד בר שלטון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il