שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

שהחיינו על נעליים שאינן מעור

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ט תמוז תשס"ח
שאלה
האם מברכים על נעליים שאינן עשויות מעור?
תשובה
השולחן ערוך (אורח חיים, רכג, ו) פסק שאין לברך "שהחיינו" על נעליים מאחר ואינם בגד חשוב ואם הוא עני יברך כי הוא שמח בהם. אבל הרמ"א כתב שגם עני לא יברך על נעליים. ומביא המשנה ברורה שהטעם של הרמ"א הוא, שמאחר ורגילים לחדש נעליים תמיד אין שייך לומר "שהחיינו לזמן הזה". להלכה מכריע המשנה ברורה (ס"ק כד) שאין לברך "שהחיינו" על נעליים וגם עני לא יברך. וכן פוסק ערוך השולחן. וכן בילקוט יוסף (סימן רכג, א) לא חילק בין עני לשאר אדם, שלא יברך על מנעלים מפני שאינם בגד חשוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il