שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

שעבוד מצרים

undefined

הרב אוריאל טויטו

ג אדר תשס"ט
שאלה
1. מדוע משה ואהרן לא שועבדו במצרים? 2. ידוע על שבט לוי שלא שועבד, מדוע לא שועבד?
תשובה
הרמב"ן שמות (פרק ה) מסביר זאת כך: "מנהג בכל עם להיות להם חכמים מורי תורתם, ולכן הניח להם פרעה שבט לוי שהיו חכמיהם וזקניהם. והכל סבה מאת ה'. ובאלה שמות רבה (ה כ) ראיתי אמר רבי יהושע בן לוי, שבטו של לוי פנוי היה מעבודת פרך, אמר להם פרעה, בשביל שאתם פנויים אתם אומרים נלכה נזבחה לאלהינו, לכו לסבלותיכם לישראל. דבר אחר, אמר להם דייכם שאתם עומדים פנויים, שמא רע לכם שאין אתם עושים במלאכה, לכו לסבלותיכם. ורבי אברהם פירש לכו לסבלותיכם, סבלות העם, כי ידבר עמהם בעבור כל ישראל". עוד יתכן שעבודת מצרים התחילה בשלבים, וכל פעם הלך השיעבוד והוחמר, ואילו שבט לוי כבר מתחילת השעבוד - כאשר היה עוד ניתן הדבר לבחירה, העדיף שלא לעבוד את עבודת פרעה אפילו תמורת שכר וכך נשאר מחוץ למעגל העבדות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il