שאל את הרב

  • הלכה
  • דברים שאינם אוכל

כסיסת ציפורניים

undefined

הרב שלום אילוז

ג אייר תשס"ט
שאלה
האם יש איסור לבלוע ציפורניים? ראיתי שלגבי עור הילקוט יוסף כותב (יו"ד ב עמ’ סד) שמשמע מהרמב"ם שיש בו איסור תורה. ומה דין שערות? ראיתי תשובה באתר שזה מותר כי זה לא מאכל אדם כלל. למה לפי זה עור כן אסור?
תשובה
אין באכילת ציפרונים שום איסור בדיוק כפי שבשיער אין איסור כיון ששניהם לאו בר אכילה הם, ובילקוט יוסף שציינת אינו מדבר על הציפרנים אלא על העור, ובעור באמת ישנה מחלוקת ראשונים: דעת הרמב"ם שאסור מה"ת, דעת הרשב"א שמותר לגמרי, ודעת הפמ"ג ועוד אחרונים שאסור רק מדרבנן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il