שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

קיבלתי דיסקים צרובים

undefined

כולל דיינות בית אל

ז כסלו תש"ע
שאלה
אני עצמי לא מורידה שירים מהאינטרנט אבל קיבלתי מספר דיסקים עם שירים שהורדו מהאינטרנט על ידי קרוב משפחה וחברה. האם מותר לי לשמוע את המוזיקה הזאת? השירים הם אקראים ולא מדיסקים שלמים. אשמח לקבל הסבר אם זה אפשרי.
תשובה
החוק היום מתיר העתקת קלטות לשימוש ביתי, ולכן אם היוצרים לא כתבו במפורש שהם אוסרים הריהם עושים על דעת החוק, ולכן מותר להעתיק. אולם אם הם ציינו במפורש אחרת, אין להעתיק או להשתמש בדיסקים שהועתקו. אולם אין הדבר נכון לגבי הורדת שירים מהאינטרנט, ולכן אין להוריד. יש מי שמיקל בדברים המצויים באינטרנט ופרוצים לכל, אולם אין ראוי לעשות כך. יש מתירים כאשר היוצר א"י. הסבר: באופן עקרוני, לדעת רוב הפוסקים יש לאדם קנין ובעלות על דבר שיצר ולכן אסור להנות מיצירתו בלי לשלם. ואף לחולקים, בכל אופן יש ברוב המקרים חיוב לשלם ליוצר כיוון שנהנה ממנו. ומעבר לכך, ודאי שראוי לכל אדם להתרחק מן הכיעור ולדבוק במידת הצדק והיושר. בנוסף לכך הדבר אסור מכיוון שהחוק אוסר ובדברים שאינם סותרים דין תורה אלא אדרבה ראויים הם על פי המוסר – דינא דמלכותא דינא. החוק היום בישראל מתיר העתקת קלטות או חלק מספר לשימוש ביתי שלא למטרת פרסום ומסחר. לכן, המוציא לאור בסתם עושה כן על דעת החוק, ואז ודאי מותר להעתיק לכתחילה, אולם אם כתב בפירוש שאינו מרשה להעתיק הרי זה מועיל ואסור להעתיק. יש המקלים בדברים שנוצרו ע"י א"י, ויש המחמירים אף בכך. וכן יש המקלים בדבר המפורסם ופרוץ לכל באינטרנט, מכיוון שיש לכך גדר "זוטו של ים" (ההיתר הוא רק לשימוש ביתי ולא למסחר). אך כאמור ודאי שאין הדבר ראוי. מקורות: תחומין כרך ו/ מאמרי הגרז"נ גולדברג שליט"א והגר"ע בצרי שליט"א. פתחי חושן חלק גניבה ואונאה עמ' רפ-רפה. משנת זכויות היוצר/ הרב מנשה וייספיש שליט"א. פסקי הגר"ד ליאור שליט"א – ראה באתר. עמק המשפט חלק ד. דרכי הוראה קובץ ד עמ' ק/ הרב אשר וייס שליט"א. שבט הלוי חלק י סי' רעו. לגבי דינא דמלכותא בענייננו: בית יצחק יו"ד ח"ב עה,ה. הגר"ע בצרי במאמר הנ"ל. משנת זכויות היוצר בשם הגר"ש אלישיב שליט"א (עמ' קיט). פתחי חושן (שם). הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il