שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס ל'חילונים' ולרפורמים

ריחוק אח מהבית

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ סיון תש"ע
שאלה
ידוע לי שחלק מהאשכנזים כשיש איזה אח שחרג מהדרך הם מנדים אותו כמו שהיה עם איזה אחד "סגל" משהו כזה האם יש מקור ללמוד המעשים שלהם או שזה סתם לחץ חברתי רק בגלל שידוכים אני סתם מנסה לחשוב להעמיד את עצמי במקומם זה קצת פשוט לא מובן לי אם הרב יכול להסביר לי את זה אני פשוט דן בנושא הזה עם אחי
תשובה
דורות על גבי דורות נהוג בעם ישראל נידוי למי שהיה יוצא מהקהל ומחציף במעשיו כנגד מסורת ישראל. במקרים רבים היו יושבים על הכופרים שבעה כאות להתנתקות מהכופרים באמונת ישראל. הנידוי וההחרמה נועדה להפריד את הרשעים מכלל הקהילה. היה בזה גם אקט חינוכי, שלא ילמדו ממעשיהם, וגם אקט מהותי שהתנער מקשר עם מי שפוגע בעם ובקהילה. כך עשה משה רבינו לעדת קורח. הוא נידה אותם וכך הציל את עם ישראל מהעונש שנגזר עליהם בשמים. [ע"פ פירוש העקידה שם בפרשה]. בדורות האחרונים, שהתרבו היהודים שאינם מאמינים באמונת ישראל המסורה לנו מדורי דורות, הדברים מסובכים ומורכבים יותר. יש כאלו שחושבים ששום דבר לא השתנה, כמו שנהגו בדורי דורות יש להמשיך לנהוג גם בדורנו. צריך לשמור על הגרעין המאמין היהודי שממנו יש תקווה לעם היהודי. בכדי לשמור על הקהילה הנאמנה יש להקים חומות ומחיצות בין הצדיקים לבין אלו שפוגעים באמונה. זאת יש לעשות גם במחיר קשרים משפחתיים. יש כאן העדפה של הקשר עם הקב"ה על פני הקשר האישי. יש גם קהילות שחושבות שגם בימנו הדרך החינוכית לשמר את האמונה ואת המסורת היא בעמדה חד משמעית ששוללת כל פשרה עם הכפירה. אולם יש רבים מן החרדים שחושבים שהיות מכיון שיש רבים שלא מאמינים וכופרים אי אפשר להאשים את מי שכופר באופן אישי. הם מחשיבים את מי שכופר כתינוק שנשבה. הם מבינים שהיום בכדי להחזיר אנשים לחיק האמונה יש לנהוג לא בדרך תוקפנית אלא בדרכי הסברה ושכנוע. לכן הם נוהגים בסלחנות מסויימת כלפי מי שלא מאמין. הם פועלים בצורה מושכלת לפי הזמן והמקום. הם בודקים האם זה עלול לפגוע לקהילה או למשפחה וכד'. כל זאת מבלי להביא את העמדה של בית מדרשו של מרן הרב שהתבונן על הכפירה לא כפנצ'ר בתוכנית האלוקית אלא כתופעה שצריכים להעמיק בה והוציא גם ממנה דברים שירוממו את האמונה. לדעתו הכפיה לא רק שאינה פוטרת את הבעיה אלא אף מעצימה אותה. היום הגישות הם לא כל כך רחוקות אחת מן השניה ומקובל על רבים משלומי אמונת ישראל שיש ללכת בדרך האהבה. עיקר המחלוקת מהו האקלים הקהילתי הבסיס בנוגע לשאלת הקשר עם התרבות החילונית. השאלות הינם שאלות קשות ומורכבות שהפתרון להם אינם שחור או לבן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il