שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • איסור נסיגה מהארץ

היחס לרמת הגולן

undefined

הרב אליעזר מלמד

ב שבט תשס"ד
שאלה
זכורני שלרב שלמה גורן זצ"ל היתה דעה ייחודית בענין מעמדה ההלכתי של רמת הגולן ועל הצורך המיוחד שממשלת ישראל תגיע להסדר מדיני עם סוריה, בשונה משאר אויבינו. א. מה היתה דעתו של הרב גורן זצ"ל בנושאים אלו? ב. האם דברי הרב גורן זצ"ל בנושאים אלו פורסמו בכתב או נשארו בבחינת תורה שבעל פה? ג. מה היתה דעתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל בענין מעמדה ההלכתי של רמת הגולן? ד. מהי דעת הרב (אליעזר מלמד) שליט"א בנושאים אלו? ה. האם ועד רבני יש"ע הביעו את דעתם לגבי רמת הגולן או רק משיבים כשמגיעה אליהם שאלה בענין? יתכן שאין השעה ראויה לפרסם התשובה באתר האינטרנט אך תורה היא וללמוד אני מבקש.
תשובה
א-ב. אחר שנתפרסמה תוכנית של ממשלת רבין כמדומה לי, ועניינה נסיגה מרמת הגולן תמורת הסכם שלם מלא עם סוריה, תמך הרב גורן ביוזמה ונימק זאת ע"פ הרמב"ן שעבר הירדן הוא במדרגה פחותה מארץ ישראל ועיקר מצוות ישוב הארץ חלה על הצד המערבי. כמדומה לי שדבריו נתפרסמו בהצופה. מדבריו היה אפשר להבין שאין מצוות ישוב הארץ ברמת הגולן, על כך שאלתי אותו כמה פעמים, והשיב שבודאי שיש שם מצווה, אלא שהיא שנייה בחשיבותה ורק מפני שחשב שיש סכנה לקיום אחיזתנו על יהודה ושומרון, עדיף לסגת מרמת הגולן כדי להציל את יהודה ושומרון, שלגביהם ישנה חובה גמורה. ג. אינני זוכר שהרב ישראלי הסכים לדברי הרב גורן. ד-ה. עמדת שאר הרבנים היתה שרמת הגולן היא חלק מארץ ישראל, הן מצד שגם עבר הירדן הוא ארץ ישראל, והרצי"ה היה חוזר שלשון המשנה שלש ארצות הן: "יהודה עבר הירדן והגליל". כללו עבר הירדן בין יהודה והגליל להסיר ספק. וזו היתה עמדת רבני יש"ע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il