שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס לרשעים

היחס לכופר בבורא עולם

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ד אייר תש"ע
שאלה
כתב רב חרדי כך: "לפי יסודות היהדות - הכופר בבורא עולם ובתורתו אין לו שום שייכות עם עם ישראל". זה נכון?
תשובה
צודק הרב שכתב שמי שלא מאמין ביסודות התורה נחשב כיהודי מומר. הדברים נאמרו על ידי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק. הרמב"ם כתב את י"ג העיקרים כדי לקבוע איזה אמונות גורמות לכך שיהודי יוצא מכלל האומה או שהוא נשאר בכלל האומה. עם כל זאת, בדורנו גם מי שלא מאמין נחשב כתינוק שנשבה שבודאי, שלמרות שאינו מאמין ביסודות האמונה, הוא יהודי לכל דבר שהרי הוא עושה את הכל באונס. הרב קוק חידש שגם ללא הגדרה של תינוק שנשבה אין להוציא יהודי מכלל האומה גם אם הוא לא מאמין. לדעתו, מה שהרמב"ם כתב שמי שלא מאמין יוצא מהאומה זה רק בדורות קודמים שמי שלא היה מאמין באמת היה מתכווין לצאת משייכות לעם ישראל. כל מי שלא האמין הצהיר בכך שהוא בעצם לא שייך לעם היהודי. אולם בדור שרוב עם ישראל ניזון מהכפירה והמינות, גם מי שנתפס לכפירה אין בכפירתו כוונה לצאת מכלל ישראל ולכן אין כאן גדר שיצא מכלל ישראל. לדעתו מבחן האמונה הוא רק סימן לשייכות לעם ישראל והוא אינו מבחן עצמי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il