שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יום החתונה

חתן צריך שמירה - מתי?

undefined

הרב שלום אילוז

א אב תש"ע
שאלה
הייתי שמח לדעת מה העניין שחתן צריך שמירה? האם הענין הזה שייך גם לפני החתונה?
תשובה
בגמ' (ברכות נד:) מובא: אמר רב יהודה: שלשה צריכין שימור, ואלו הן: חולה, חתן, וכלה, ועיין שם בגמ' שיש שהוסיפו גם חיה, ואבל ות"ח בלילה וכדו'. והטעם שחתן צריך שמירה, משום דהחיצונים מתקנאים בהם, ובפרקי דרבי אליעזר (פרק ט"ז) הסביר: שהטעם שחתן צריך שימור כיון שהוא כמלך, מה מלך אינו יוצא לשוק לבדו אף חתן אינו יוצא לשוק לבדו. וכ"פ הרמ"א בחלק אבהע"ז (סי' ס"ד ס"א) שאסור לחתן לצאת יחידי. וכ"פ המ"א (סי' רל"טי סק"ז) והמ"ב שם (סק"ט). ובשו"ת שבט הלוי ח"ט (סי' רע"ד) כתב: שרק משעת חופה ואילך או עכ"פ ביום חופתו, אסור לחתן לצאת יחידי וצריך הוא שמירה. אלא שכיום רבים נוהגים שכבר ביום חתונתו של החתן מתווה עימו חבירו הטוב, אך אין זה מעיקר הדין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il