שאל את הרב

  • הלכה
  • שילוח הקן

שילוח הקן - כיצד?

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ה סיון תשס"ד
שאלה
על מרפסת ביתי בנו יונים קן ללא ידיעתי... ביצעתי את מצוות שילוח הקן וכיוונתי לכך שברגע שהאם נשלחה, מרפסתי תקנה את הקן. האם המרפסת לא קנתה את הקן בהתחלה כשהוא נבנה? או שחוסר ידיעתי על הקן עושה את הקן למופקר וניתן לבצע בו את מצוות שילוח הקן?
תשובה
חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ואז אין מצות שילוח הקן, אך יש להסתפק מה הדין כשאדם לא מעוניין לקנות האם החצר קונה לו בעל כרחו? אולם על עצם המצוה יש החולקים על החוות יאיר וסוברים שאין מצוה חיובית לשלח קן ורק אם אדם רוצה לשחוט את האפרוחים לאכילה הוא חייב לשלח את האם. לכן נראה לי שלא היית צריכה לגרש את האם, אלא לתת לה לסיים את גידול אפרוחיה ואז לשלח את כולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il