שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

פסוקים

undefined

רבנים שונים

כ"ב תמוז תשע"ב
שאלה
תוכלו לעזור לי ולתת לי כמה פסוקים לשם ישי לאות י שאני יוכל להגיד בסוף התפילה?
תשובה
מי שיש לו שתי שמות צריך לומר שני פסוקים, אחד כנגד כל שם. כמו כן, מי ששמו מופיע בתורה יכול לומר פסוק ובו שמו. פסוקים לשם ישי: 1. שמואל ב פרק כב פסוק יח: "יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני". 2. שמואל ב פרק כב פסוק כא: "יגמלני ה' כצדקתי כבר ידי ישיב לי". 3. תהלים פרק ז פסוק ב: "ה' אלקי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני". 4. תהלים פרק טז פסוק ה: "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". 5. תהלים פרק יח פסוק ג: "ה' סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי". 6. תהלים פרק יח פסוק יח: "יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני". 7. תהלים פרק יט פסוק טו: "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי". 8. תהלים פרק לה פסוק ד: "יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי". 9. תהלים פרק מב פסוק ט: "יומם יצוה ה' חסדו ובלילה <שירה> שירו עמי תפלה לאל חיי". 10. תהלים פרק קיח פסוק ז: "ה' לי בעזרי ואני אראה בשנאי". 11. תהלים פרק קיט פסוק עד: "יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי". 12. תהלים פרק קיט פסוק עז: "יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי" פסוקים לשם משה: 1. במדבר פרק ג פסוק כג: "משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה". 2. דברים פרק טו פסוק א: "מקץ שבע שנים תעשה שמטה". 3. יהושע פרק יב פסוק ו: "משה עבד ה' ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד ה' ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה". 4. שופטים פרק ה פסוק כה: "מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה". 5. תהלים פרק כד פסוק י: "מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה: 6. תהלים פרק סה פסוק ז: "מכין הרים בכחו נאזר בגבורה". 7. תהלים פרק קיח פסוק ה: "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה" בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il