ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

שמונה עשרה עם תפילין של ר"ת

שאלה
שלום כבוד הרב, אם בטעות התפללתי תפילת שחרית עם תפילין של רבינו תם במקום תפילין של רש"י, האם אני צריך להתפלל שוב פעם תפילת שמונה עשרה עם תפילין של רש"י? והאם לעשות תנאי או שלא צריך להתפלל שוב תפילת 18? אני מבין לגבי קריאת שמע שוודאי צריך לחזור על קראת שמע עם תפילין של רש"י. תודה על תשובתכם
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר! א. אדם שהתבלבל והניח תפילין של ר"ת בתפילת עמידה, אינו צריך להתפלל שוב עם תפילין של רש"י. אלא יניח אח"כ תפילין של רש"י ויאמר פרשת קריאת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע". ב. נכון להוסיף ולקרוא את כל הד' פרשיות עם התפילין, ולכן יש לקרוא גם פרשת "קדש" ופרשת "והיה כי יבאך" לפני התפילה, וכן יש לעשות עם תפילין של ר"ת. כמו כן ראוי לקרוא יחד עם פרשיות שמע, גם את פרשת "ויאמר". מקורות והרחבה: א. בשו"ע (ל"ד ב') כתב שירא שמים יצא ידי שניהם ויכוון שבאותם שהם אליבא דהלכתא יוצאים ידי חובה, ויניח שניהם יחד. ואם אינו יכול להניח שניהם יחד, יניח קודם של רש"י ואחר התפילה של ר"ת. וביאר המ"ב (שם סקי"ג) כיון שתפילין של רש"י עיקר מניחם תחילה בתפילה, ורק אחרי התפילה של ר"ת, כדי לצאת לכל הדעות. אולם לדעת האריז"ל והמקובלים יש להניח תפילין של ר"ת מעיקר הדין, לכן אין חילוק בין רש"י ור"ת, ולפי זה היה ניתן להתפלל לכתחילה רק עם תפילין של ר"ת ואחר התפילה עם תפילין של רש"י. אלא שגם לדעת רבנו האר"י הסדר הנכון הוא קודם רש"י ששורשן בבינה ורק אח"כ תפילין של ר"ת שהן מושרשות גבוה יותר בחכמה. וכן הוא המנהג כסתימת מרן השו"ע, שיש להניח תפילין של רש"י שהן עיקר, ואח"כ של ר"ת. כמו כן מצות תפילין היא מצוה בפני עצמה. ואף שאמרו ש"כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו" וכן צריך לסמוך גאולה לתפילה ולהמשיך את התפילה עם התפילין, מכל מקום כשיש כשיש צורך (אין כרגע תפילין) ועובר זמן תפילה, מתפללים ללא תפילין ואח"כ מניחים תפילין, ואין צריך להתפלל שוב. לכן פשוט שאם אדם הניח בטעות תפילין של ר"ת והתפלל, אין הוא צריך להתפלל שוב. כמובן שהסדר הנכון הוא להתפלל תחילה עם רש"י (ולדעת האריז"ל נראה בפשטות שיש להניח ב' זוגות יחד). ב. ראה מ"ב (סי' כ"ה סקט"ז), שערי תשובה (סי' ל"ח סק"ג) בשם הרמב"ן, בא"ח (וירא כ"ה), ביחס למה שנהגו לקרוא הד' פרשיות עם תפילין, באופן שקוראים פרשת קדש והיה כי יביאך קודם התפילה ובשעת התפילה, שמע והיה אם שמוע. וכן על זה הסדר יש לומר בתפילין של ר"ת למי שלא מניח את ב' הזוגות יחד (שע"ת שם). ולגבי פרשת ויאמר עם תפילין של ר"ת, ראה שו"ע (סי' ל"ד ב') שכתב למי שמניח תפילין של ר"ת ביחד עם רש"י, שיניח אחר התפילה ר"ת בלא ברכה ויקרא בהם שמע והיה אם שמוע. וכן כתב להדיא במ"ב (סי' ל"ד סקט"ו) בשם הפמ"ג, שאין צריך לומר גם פרשת ויאמר. אולם מי שיכול ראוי שיקרא גם פרשת ויאמר, כיון שלדעת כמה ראשונים כל הג' פרשיות מהתורה (עיין ערוה"ש סי' נ"ח ט"ו) ועוד שלדעת רבנו האר"י הקדוש גם רש"י וגם ר"ת הן הלכה למשה מסיני ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, וצריך להניח אותם מדינא וכפי שהאריכו המקובלים. וכן נהג המהר"ם שיק (או"ח סי' כ"ג) לקרוא קריאת שמע בשלמות עם פרשת ציצית. בברכה רבה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il