שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

הקב"ה ושכינתו, ואהבתו לישראל:

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ג אב תשע"ב
שאלה
שאלה א’: האם הרב יוכל להסביר את המושגים הבאים: א. הקדוש ברוך הוא. ב. שכינה. ג. כנסת ישראל. למה הכוונה "ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה" ? שאלה ב’: מה קודם ביחס לבריאה- אהבה ה’ או טוב ה’ ? כלומר: ה’ ברא כי רצה להיטיב (ולכן ברא בריאה שיאהב אותה), או בגלל שהוא אוהב אותנו ברא את העולם (בבחינת "מחשבתן של ישראל קדמה לעולם") ? אם הראשון (הטוב קודם לאהבה)- זה די מאכזב- אהבת ה’ אינה אמיתית, לא זכינו לאהבה בגלל מי שאנחנו אלא כך נבראנו (או שמא זה עניין "נהמא דכיסופא) ? תודה רבה. מקווה שהייתי ברור.
תשובה
א. כדברי הרמב"ם בתחילת יסודי התורה: מצוי שלם שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו, וכל העולם כולו על מדרגותיו נוצרו על ידו וחיים מאור השגחתו. ב. אור אלוקי ששוכן בעולם הזה כדי לגדל ולרומם את הנמצאים. ג. השכינה ששוכנת בתוך כלל ישראל והיא מקור מציאותם. שיתחבר האור העליון הנצחי הכולל את התורה שהיא מגמת הבריאה כולה עם עולם הטבע, ויתגלה שכל הנמצאים קשורים לתורה ולמצוותיה. האהבה השלימה היא הזדהות עם מי שנאהב. והיות שישראל הם כביכול חלק ד' הרי שד' אוהב אותנו כמו שאוהב את עצמו, וזוהי הטובה הגדולה ביותר כשתתגלה אהבה זו בשלימותה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il