שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

ברית מילה לפני היום השמיני

undefined

הרב עזריה אריאל

ד אייר תשע"ג
שאלה
מה הדין לתינוק שנימול לפני שמונה ימים, האם צריך לחזור על הברית?
תשובה
לשואל, שלום! בדין זה נחלקו הבית יוסף ואחרוני האשכנזים: לדעת הבית יוסף (יורה דעה סימן רסב) אין צורך לעשות כעת מאומה, וכך כתב הרמ"א שם (סעיף א), ואילו הש"ך שם (ס"ק ב) הוכיח שבאופן זה המילה פסולה לגמרי, ולפיכך צריך 'להטיף דם ברית', כלומר, לסרוט את האבר עד שיצא ממנו דם (יש לעשות זאת על ידי מוהל מומחה), וכך פסק הלכה למעשה בערוך השלחן שם, ש"כל גדולי האחרונים הסכימו לדינא" כדעת הש"ך. בהבנת שיטת הבית יוסף קיימות שתי דרכים: הדעה הרווחת היא שלדעתו מילה כזו כשרה בדיעבד, שהרי נימול, וכך משמע מדבריו בבית יוסף. אולם בשו"ת מהרי"ף (סי' מז ועוד) הוכיח מתשובת הרשב"א שאין זו מילה כלל, ולשון הרשב"א: "אין זו מילה, אלא חתיכת בשר בעלמא" , ולכן נדחק לפרש את דעת הבית יוסף באופן אחר, שכוונתו שזהו "מעוות לא יוכל לתקון". כמה אחרונים נקטו כדעה זו (לאו דווקא בהבנת הב"י), שמילה זו איננה קיום מצוות מילה כלל, אלא שכעת איננו ערל (שאגת אריה סי' נב). למעשה, אשכנזים נוהגים כש"ך להטיף דם ברית, ואילו ביביע אומר (ח"ז יו"ד סי' כד) הכריע למעשה להולכים בשיטת הב"י שהנימול בתוך שמונה אינו צריך לעשות מאומה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il