שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

טעם כיבוד הורים

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ אייר תשע"ג
שאלה
למה בכל מצוות עשה מדאורייתא מתקיימת החובה ללא הסבר אבל בקשר ל"כבד את אביך ואת אימך" פתאום נאמר "למען יאריכות ימיך"? למה התורה הציבה לנו תנאי, ולא פשוט פסקה שנעשה זאת ללא הרבה הסברים? כי לי זה נראה כאילו התורה אומרת, אין ממש חובה לכבד את ההורים רק אם יש רצון ברווח של התוצאות.
תשובה
לשואל שלום, מצוות כיבוד הורים יקרה היא עד מאוד, וכבר אמרו חז"ל (קדושין ל ע"ב): "שלשה שותפים באדם - הקב"ה, אביו ואמו. בזמן שהאדם מכבד אביו ואמו, אומר הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני. ובזמן שמצער אביו ואמו, אומר הקב"ה: יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאילו דרתי ביניהם צערוני". אם כן חלילה לנו מלחשוב כי 'אין ממש חובה לכבד את ההורים, רק אם יש רצון ברווח של התוצאות'. יחד עם זאת, צודקת שאלתך אודות הגמול המצורף דווקא למצוה זו, וכך כתב בעל "אור החיים" הקדוש (שמות כ, יב): "אולי שירצה לומר כי מצוה זו סגולתה היא אריכות ימים מלבד שכרה מה', כי יש מצות שיש בהם סגולות נפלאות מלבד שכר אשר קבע להם ה' וזו גילה אותה ה'". מלבד זאת, חז"ל במכילתא למדו מן הגמול המצורף דין הנוגע לדיינים: "ואין בית דין מוזהרין עליה, שכן אמרו, כל מצוה שמתן שכרה בצדה אין בית דין מוזהרין עליה". כלומר אין בית דין נענשים אם לא כפו על קיום מצוות כיבוד הורים. בגלל ההבטחה לאריכות ימים, מזכירה המשנה במסכת פאה (פ"א, מ"א) את כיבוד אב ואם כמצוה שאדם אוכל פירותיה בעולם הזה. ולפי רבי עובדיה ספורנו, ההבטחה "למען יארכון ימיך" נאמרה בסוף הדיבר החמישי שהוא מקום החצי של עשרת הדברות כדי לרמוז שהבטחה זו היא השכר הטוב המובטח לשומרי חמשת הדברים הראשונים. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il