שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות על ה'

ראיית הבורא גורמת לחיי נצח?

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ח סיון תשע"ג
שאלה
שלום ומבורך! אני רוצה הסבר לפסוק " לא יראני האדם וחי", ומה הסיבה שמי שכן זוכה לראות את הבורא חי לעולם כפי שמצטט ספר תיקוני הזוהר הקדוש.. באחד מהתיקונים בתוכו "דאם זכה שיראני וחי לעולם"? אפשר הסבר לתופעה? אין כאן סתירה...? ראיית הבורא יכלה להקנות לאדם חיי נצח ? את משה רבינו הזהיר הבורא שלא יוכל להשיג אותו יותר מהשיעור ההתגלות... אבל בכל אופן.. למה ראיית הבורא יכלה להקנות לאדם חיי נצח... את זה לא הבנתי יש לכך סיבה? תודה
תשובה
אין להעלות על הדעת ראיה של הבוראכיון שאין לו גוף ולא דמות הגוף, וכשנזכרת המילה "הראיה" משמעותה היא הבנה או השגה כמו 'דבריך נראים לי'. וזהי כוונת תקוני הזוהר להשגת האמונה בד' בשלימות. ומי שזוכה לאמונה שלימה בכל אורחות חייו הוא זוכה להעשרת החיים עד שהקטנות המגושמת הקשורה בתאוות ויצרים נעלמת ובזאת הוא זוכה לחיי נצח. וכדאי ללמוד בהקשר לכך את הפרקים האחרונים בהקדמת הרמב"ם למסכת אבות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il