שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מיקום האותיות והבסיס של החושן

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ח תמוז תשע"ג
שאלה
כבוד הרב, ברשותך מספר שאלות שאינני יודע אם מוזכרים במקורות. 1. האם ידוע מאיזה חומר היה עשוי החושן (טס זהב?) שעליו הונחו האבנים? 2. האם ידוע באיזה אופן חיברו את האבנים לחושן (הדבקה/ התכת המתכת/ הכנת שקע במתכת)? 3. האם ידוע מה היה מיקום כל אבן יחסית לאותיות השיכות לאותו שבט ולפסוקים? (במרכז?) 4. האם ידוע לגבי האותיות החוזרות האם כאשר האירה אות מסוימת כל האותיות הזהות לה האירו? ישר כח גדול ותזכה להגדיל תורה ולהאדירה
תשובה
לשואל שלום, אשיב לשאלותיך לפי סדרן: 1. החושן מצוותו שיהיה עשוי מחמשה מינים, שנאמר: "ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו" (שמות כח, טו). 2. לגבי אופן חיבור האבנים נחלקו רש"י ורמבן. לפי רש"י (שמות כח, יט) כל אבן היתה משוקעת בבית של זהב שהקיפה מלמטה ומארבע רוחותיה. ולפי רמב"ן (שמות כה, ז) לכל בן היה מושב שממנו יצאו שלש שיניים שאחזו את האבן. 3. בפשטות כתיבת שמות השבטים היתה במרכז האבנים. 4. תשובה לשאלה זו ניתן למצוא ברמב"ן (שמות כח, ל), זו לשונו: "...והאירו לעיניו אותיות יהודה, ויו"ד מלוי, ועי"ן משמעון, ולמ"ד מלוי, וה"א מאברהם הכתוב שם על דעת רבותינו (יומא עג ב). או שהאירה פעם אחרת לנגד עיניו ה"א מיהודה. והנה כאשר האותיות מאירות אל עיני הכהן עדיין לא ידע סידורן, כי מן האותיות אשר סדרו מהן 'יהודה יעלה' היה אפשר להעשות מהם "הוי הד עליה", או "הי על יהודה", ותיבות אחרות רבות מאד, אבל היו שם שמות הקדש אחרים נקראים "תומים", מכחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת ענין האותיות שהאירו לעיניו". נמצא שהאותיות הזהות לא האירו במקביל. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il