שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - למי?

מעשרות לטיפול רפואי בנכדתי

undefined

הרב עזריה אריאל

ד אב תשע"ג
שאלה
האם הוצאות על טיפול בנכדתי החולה והמאושפזת זמן רב יכולות להחשב כ’מעשרות’? תודה
תשובה
לשואלת, שלום ורפואה שלמה! אם מדובר על הוצאה גדולה שההורים מתקשים לעמוד בה - מצווה לסייע להם גם מכספים המיועדים לצדקה. הרחבה: נאמר במשנה במסכת פאה (פ"ה מ"ד) שאדם מבוסס שנקלע למצוקה כלכלית זמנית נחשב באותה שעה כעני ומותר להשתמש בממון המיועד לצדקה: "בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום, וצריך ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני - ייטול, וכשיחזור לביתו - ישלם, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: עני היה באותה שעה", ולכן אינו צריך להחזיר, והלכה כדברי חכמים (שולחן ערוך יורה דעה סימן רנג ס"ד). וכך כתב בספר החינוך (מצווה תעט): "ואתה בני אל תחשוב שעניין מצוות הצדקה לא יהיה [אלא] רק בעני אשר אין לו לחם ושמלה, כי אף בעשירים גדולים תתקיים גם כן מצוות הצדקה לפעמים, כגון עשיר שהוא במקום שאין מכירין אותו וצריך ללוות, ואפילו בעשיר שהוא בעירו ובמקום מכיריו פעמים שיצטרך מפני חולי או מפני שום מקרה אחר לדבר אחד שהוא בידך ולא ימצא ממנו במקום אחר, גם זה בכלל מצוות הצדקה הוא בלי ספק". העובדה שמדובר בקרוב משפחה איננה גורעת. אדרבה; כולם מכירים את המשפט (בבא מציעא עא ע"א) "עניי עירך קודמים", אך פחות מכירים את המשפט הקודם בגמרא: "ענייך ועניי עירך - ענייך קודמים", ופירש רש"י: "ענייך - עניים שהם קרובין וממשפחתך". וכך פסק בשולחן ערוך (חושן משפט סימן צז ס"א): "וקרובו עני קודם לעניים אחרים".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il