שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר דברים

פרשיית אשת יפת תאר

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ד אלול תשע"ג
שאלה
שלום, בפרשת כי תצא - בפרשיית אשת יפת תאר, משתמע(לפחות מפשט הדברים) כי חייל מישראל יכול להנשא לגוייה שנפלה בשבי. ואזי גם ילדיו עפ"י ההלכה יהיו גויים. כיצד זה שהתורה התירה נישואין שכאלו ללא גיור?
תשובה
לשואל שלום, היתר יפת תואר הוא חידוש גדול שחידשה התורה, ואמרו חכמים בזוהר הקדוש (שמות כ ה, דף פז ע"ב), שאף על פי שנאמר "ולא תתחתן בם", יפת תואר מותרת, כי אין איסור חיתון אלא בגויה שעומדת ברשות עצמה, אבל לא בשבויה. יחד עם זאת, בקושי התירה התורה לקיחת גויה זו, מתוך שמתגרה בה יצרו של הלוחם מחמת יופיה, ואם לא יתירוה לו יעבור על איסור (קידושין כא ע"ב ורש"י שם). על כל פנים מחלוקת ראשונים היא (במסכת קידושין כב ע"א) אם מותר לו לקחתה בגויותה או שצריך לגיירה תחילה (ראה רש"י ותוספות וראשונים נוספים שם). ומן הראוי לציין שלא הותרה יפת תואר זו אלא אם כן תקפו יצרו והוא מתכוון להכניסה לביתו, לגיירה ולשאת אותה לאשה. עם זאת עליו לקיים את פרטי הדינים האמורים בתורה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il