שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

ערלה לעצי נוי- המשך

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ג מרחשון תשע"ד
שאלה
תודה, יוצא לפי הרב שבשנה הרביעית יחללו בלי ברכה, אך מכיוון שמדובר בספרדים רציתי לשאול הרמב"ם פסק שנטע זית למנורה חייב ,ולכן בהכרח שסבר כמו הפירוש הראשון, כי אם כמו ההסבר השני היה צריך להיות פטור ולכן לדעת הר"מ והשו"ע יהיה אפשר לברך?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' לא הבנתי ולא מצאתי היכן השו"ע אמר דין זית למנורה, הוא הזכיר רק אתרוג ונחלקו המפרשים לעניין לולב ופרושו עיי"ש, ואמנם ברמב"ם איתא אבל בשו"ע ליתא, ולכן אין ראיה מדברי הרמב"ם, ובייחוד בספק ברכות אנו אומרים גם נגד השו"ע ובודאי בדבר שלא נפסק בשו"ע. ונשאר ספק ואין לברך. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il