שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

סדר הברכות וההדלקה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ב כסלו תשע"ד
שאלה
לכבוד הרב שליט"א א. למה נקבעו שלש ברכות חנוכה דווקא בסדר של להדליק, שעשה נסים ושחיינו? ב. האם יברך שלש ברכות וידליק, או כבר בברכת להדליק ידליק, וימשיך שעשה ניסים ושהחיינו? ג. אם אמר רק שעשה ניסים ושהחיינו והדליק ושכח לברך להדליק, מה יעשה ?
תשובה
לשואל, שלום! א. ברכת "להדליק" קודמת לברכת "שהחיינו", כמו בכל מצווה שמברכים עליה לפני "שהחיינו", משום שיש לה חשיבות מיוחדת מפני שהיא "חובת היום", המצווה המיוחדת ליום זה (גמרא סוכה נו ע"א; ושם דעה אחרת, שיש להקדים "שהחיינו" כי היא תדירה, אבל אין הלכה כך). "שעשה נסים" ביניהן, כי ההדלקה היא המזכירה את הנס והיא יוצרת את ההזדמנות לברך על הנס. אציין שב'מסכת סופרים' (פ"כ ס"ו) הסדר הוא ש"שהחיינו" לפני "שעשה נסים", וספרים שונים דנים על הבדל זה. אגב, ראיתי רמז מעניין שעוזר לזכור את הסדר: "עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי" (במדבר כא,ח). "שרף" - "להדליק", "על נס" - שעשה נסים", "וחי" - שהחיינו. ב. סדר הברכה וההדלקה - יש להקפיד להתחיל את ההדלקה רק לאחר סיום כל הברכות. אלו שמברכים "שעשה ניסים" ו"שהחיינו" תוך כדי ההדלקה מפסידים שני דברים: א. הברכה צריכה להיות לפני תחילת העשיה ("עובר לעשייתן"). ב. אסור לעסוק בדבר תוך כדי אמירת ברכה. בכל זאת, בדיעבד אין זו ברכה לבטלה, ומי שהדליק לפני שתי הברכות הללו יכול לברך אותן אחרי ההדלקה (מ"ב תרעו,ד, וכדין הרואה נר חנוכה, שמברך אותן). יש מהמקובלים שנהגו לכתחילה לברך "להדליק" לפני ההדלקה ו"שעשה נסים" ו"שהחיינו" אחרי ההדלקה (וכך ניתן להבין גם ממסכת סופרים הנ"ל), אבל מי שאינו עושה את כל מעשיו על פי הקבלה עדיף שלא יעשה זאת (ילקוט יוסף מועדים עמ' 225 ומקראי קודש מאת הרב הררי פ"ח ס"א בשם הרב אליהו זצ"ל). ג. שכח לברך "להדליק" - אם נזכר לפני שהשלים להדליק את כל הנרות (חוץ מהשמש, שאינו חלק מהמצווה) - יכול לברך. נזכר אחרי שהדליק את כל הנרות - לא יברך "להדליק", אבל עדיין יכול לברך "שעשה נסים" ו"שהחיינו" (משנה ברורה סי' תרעו סק"ד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il