שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

זכויות יוצרים - הגבול בין השראה לגניבה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ח טבת תשע"ד
שאלה
אני כותב ספר הדרכה מעשי מסוים. בתוך הדברים יש גם דברים שלמדתי מגדולי תורה שונים. האם מותר למכור ספר כזה, שמקבל השראה מהמקורות, או שזוהי גניבה? מתי זה חוצה את גבול המותר? אשמח לפירוט מקורות עם התשובה. בתודה רבה מראש.
תשובה
לשואל, שלום! השאלה נוגעת לשני נושאים: האם חובתך להזכיר את שם רבותיך על חידושים ששמעת מהם? והאם גם אחרי שהזכרת מותר לך למכור את הספר ולהנות מעמלם? א. ברור שחובה להזכיר את החידושים בשם אומרם, וכפי שדרשו חז"ל (בספרי שופטים פיסקא קפח): "מנין למחליף דברי רבי אליעזר בדברי רבי יהושע ודברי רבי יהושע בדברי רבי אליעזר... שהוא עובר בלא תעשה? תלמוד לומר: לא תסיג גבול רעך". חידושיו של אדם הם קניינו הרוחני, ומי שמציג את חידושי רעהו כחידושיו של מישהו אחר, או שלו עצמו, הרי זו הסגת גבול (ועיין יבמות צו ע"ב, שרבי יוחנן הקפיד על תלמידו שאמר את חידושיו כביכול בשם עצמו, עד שהסבירו לר' יוחנן שהכל יודעים שדברי התלמיד מקורם ברבו; עיין גם בשו"ת שבט הלוי ח"ח סי' שיג). לפעמים אזכור השמות עלול לפגוע בזרימה של התוכן ופוגם בהנאה והתועלת שבקריאה. במקרה כזה ניתן להסתפק באזכור כללי במבוא שרעיונות מסוימים נכתבו בהשראת רבותיך פלוני ואלמוני (רצוי גם: בפרט פרק זה וזה; וטוב יותר לציין זאת בהערת שוליים בתחילת אותו פרק). מצד שני יש להיזהר שלא לתלות ברבותיך דברים שאולי לא התכוונו אליהם או לשבץ אותם בהקשר שלא אליו התכוונו. יתכן גם שדברים שנראים לך כחידוש בעצם אינם חידוש של ממש והצגתם כחידוש של רבותיך יש בו טעם לפגם ואפילו פגיעה מסוימת בכבודם, כאילו התעטרו בנוצות לא להם. לדעתי, אם אינך בגדר 'תלמיד שהגיע להוראה' מומלץ שתעביר את הקטעים הללו לביקורתם או לביקורתו של אחד מתלמידיהם המובהקים כדי לוודא שהפרסום הוא לרוחם. ב. בעניין זה נראה שהגבול די ברור (ואם הבנתי נכון מהתיאור שלך - המקרה שלך מותר בהחלט): אם הספר שלך עשוי לגרום למישהו להמנע מלרכוש ספר קיים או עתידי מחידושי רבותיך - הדבר אסור. למשל, אם תצרף לספר סיכום מסדרת שיעורים שמסרו, סדרה שהייתה יכולה לצאת לאור בפני עצמה כספר או חוברת; אם תכתוב תמצית שיטתית של חידושיהם בנושא מסוים, וכדומה. לעומת זאת הבאת דבריהם, אפילו בציטוט מדויק, כאשר הדברים שאתה מביא אינם ראויים לפרנס ספר ואינם מהווים תחליף לספר שלהם - הדבר מותר (עיין 'הישר והטוב' חלק ו עמ' כג-כד, דברי הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א). אינני משפטן, אבל לפי הבנתי הדברים עולים בקנה אחד עם חוק זכות יוצרים, המתיר "שימוש הוגן" שאחד ממבחניו הוא "השפעת השימוש על ערכה של היצירה [המקורית שממנה העתקת] ועל השוק הפוטנציאלי שלה". בהצלחה בספרך,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il