שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת כהנים

נטילת ידיים לכהן על חשבון חזרת הש"ץ

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ח טבת תשע"ד
שאלה
הכיור היחיד לנפילת ידיים נמצא מחוץ לאולם בית הכנסת שאצטרך להפסיד חלק מברכות חזרת הש"ץ. ובמהירות שהם מתפללים אין אפשרות ליטול בין תפילת היחיד והחזרה! האם אני יכול לסמוך על הנטילה לפני התפילה או עדיף להפסיד חלק מהחזרה? תודה מראש ובהוקרה
תשובה
לשואל, שלום! עדיף ליטול סמוך לברכת כהנים למרות שאתה מפסיד חלק מחזרת הש"ץ, וכך המנהג המקובל גם במקומות שבהם ניתן ליטול ידיים לפני חזרת הש"ץ (אלא אם כן הש"ץ עצמו הוא כהן). כך מקובל אפילו אם יש רק עשרה בבית הכנסת וכשהכהן יוצא נשאר רק רוב מניין. אלא שבמקרה זה, אם ניתן לסדר לפני התפילה שתהיה לידך קערה ונטלה לנטילת ידיים כדי שיהיה מניין בכל משך חזרת הש"ץ הדבר רצוי. כמו כן, אם יש בבית הכנסת אחד עשר איש וביניהם כהן ולוי, עדיף שהלוי יישאר להשלים מניין והכהן יטול את ידיו לבד. ההסתמכות על נטילת הידיים שלפני התפילה נאמרה רק למקרה דוחק גדול שאין מים בכלל, וגם זה בתנאי שהכהן יודע ששמר את ידיו בנקיות. מקורות: שו"ע או"ח סי' קכח ס"ו ומשנה ברורה ס"ק יט-כ וביאור הלכה ד"ה חוזרים ונוטלים. שו"ת רבבות אפרים ח"ב סי' נד, ושם בשם הרב שריה דבליצקי שליט"א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il