שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • צניעות בלבוש

מותר לבנות לראות בנים לבושים לא צנוע?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ה אדר א' תשע"ד
שאלה
מדוע הרב שליט"א התיר לנשים לראות בנים לבושים רק בבוקסר ? הרי יש את "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" וזה שייך גם לנשים, הבן איש חי בספרו בן יהוידע (ברכות שם) מבאר שגם לדעת התלמוד הסתכלו הנערות רק ביופי גובה קומתו שזה מותר, ולא הסתכלו ביופי תואר פניו. יש מביאים ראיה להתיר, מהמבואר בתלמוד (ברכות כ) שרבי יוחנן שהיה מפורסם בתואר פניו היפים נתן לנשות ישראל להסתכל בפניו כדי שגם הן יילדו בנים יפים כמותו. אולם כמובן שכולם מסייגים דבריהם שאין באמור בכדי להתיר הסתכלות שיש בה מחשבות על תאווה ודברים אחרים.
תשובה
אצל אישה אין בעיה של הרהור, האיסור הרהור זה רק אצל בנים ביחס לבנות. נכון שיש את האיסור של 'לא תתורו' אך זה משהו אחר, אשה שרואה בן אדם שלא לבוש בגופיה זה לא מעורר אצלה הרהור, הרי מה שמוזכר טפח באשה ערווה במה שדרכה לכסותו זה דין רק באישה לא באיש. לגבי הציטוט שהבאת מהבן איש חי. בהלכה מוזכר לגבי טפח באישה ערוה שזה דין באישה ולא באיש, אולי לפי הפנימיות יש משהו אבל לפי הנגלה הדין הוא כמו שאמרנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il