שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

בדיקת חמץ לפני יד’ ניסן

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג אדר ב' תשע"ד
שאלה
שלום לרב . שאלתי היא האם יהיה מותר לבדוק את החמץ שקיים בבית בכל הארונות וכו’ לפני יד’ ניסן כך שבזמן שמנקים לפני יד’ בודקים עם פנס או אור שמש ללא ברכה אך עם כוונה של בדיקת חמץ, ולהשאיר לשם קיום בדיקת החמץ ביד’ ניסן מקום מסויים לשם קיום הבדיקה עם ברכה כדי להקל על הבית, זה נראה לי פתרון אפשרי. אשמח להפניה במקורות אם קיימת אפשרות כזו. בתודה מראש
תשובה
לשואל, שלום! בדיקה לאור השמש שנויה במחלוקת, האם היא מותרת לכתחילה, מפני שחכמים תיקנו שהבדיקה תהיה בלילה דווקא, כי זוהי השעה שרוב האנשים בביתם ופנויים לבדיקה. לעומת זאת בדיקה בלילות שלפני י"ד לאור הנר או פנס, כאשר משאירים חדר אחד לבדיקה בליל י"ד, מותרת לכתחילה. יש בכך תועלת רבה למי שמקפיד לבדוק ביסודיות בליל י"ד בניסן, אך יש לוודא שלא ייכנס שום חמץ למקומות שכבר נבדקו, כדי שלא יצטרכו בדיקה חוזרת בליל י"ד. המקור: שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תלג סעיפים ה, ז לכתחלה אפילו אכסדרה ושכנגד ארובה וחלון אין לבדוק כי אם בליל י"ד לאור הנר, ואפילו אם רוצה להקדים ולבודקם ביום י"ג לאור החמה אינו רשאי, שמבטל הוא תקנת חכמים שתקנו לבדוק בלילה בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם... אבל אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל י"ג או בשאר לילות השנה לאור הנר ולהזהר שלא להכניס לשם עוד חמץ - הרשות בידו, רק שלא יברך על בדיקה זו, כמו שיתבאר בסימן תל"ו. לפיכך נכון הדבר שישייר חדר אחד לבודקו בליל י"ד ולברך על בדיקתו, שלא להפסיד ברכה בידים. ומכל מקום אף אם בדק כל חדריו ולא שייר כלום צריך הוא לחזור ולבדוק פעם אחרת לא פחות חדר אחד בליל י"ד, כיון שבלילה זה חל חיוב הבדיקה על כל ישראל שלא בדקו עדיין - חל החיוב גם על זה שבדק כבר, שלא לחלק בינו ובין כל ישראל. ויש חולקין על זה ואומרים שאין צריך לחזור ולבדוק כלום בליל י"ד כיון שכבר בדק כל חדריו כדינם בלילה לאור הנר, ויש לחוש לדבריהם שלא לברך כשחוזר ובודק חדר אחד בליל י"ד [כלומר, אם כבר בדק אותו, אבל אם השאיר חדר אחד ללא בדיקה יכול לברך עליו כמו שכתב ברישא]. ועיין גם משנה ברורה סי' תלג סק"ו ושער הציון סקי"ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il