שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

טענות של ביקורת המקרא

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ז ניסן תשע"ד
שאלה
תודה כבוד הרב. האם תוכל בבקשה לענות לי על שני טעונים של ביקורת המקרא שמצאתי בויקיפדיה. אני מצטט : 1)"החיות בתיבת נח: בספר בראשית, פרק ו’, פסוקים י"ט-כ’ נצטווה נח להכניס לתיבה שניים-שניים, זכר ונקבה, "מכל החי" (מקור P), ואילו בספר בראשית, פרק ז’, פסוקים ב’-ג’ הוא מצווה להכניס לתיבה שבעה זוגות מן הבהמה הטהורה ומן העופות הטהורים (מקור J). 2)מקום מוצאו של אברהם: מספר בראשית, פרק כ"ד פסוקים ד’ ו-י’ עולה שהוא בארם נהריים, אך בספר בראשית, פרק ט"ו, פסוק ז’ ובספר בראשית, פרק י"א, פסוק כ"ח נכתב שהוא באור כשדים. כיצד עונים על כך שבוע טוב
תשובה
לשואל שלום, תורתנו תורת אמת ומילותיה ואותיותיה קודש קדשים. איננו מתרגשים מטענותיהם הנבובות של אנשי ביקורת המקרא, וגם אם לעתים יש קורטוב של אמת בדבריהם, אין בכך כדי להמעיט כי הוא זה מקדושת התורה. תורת ה' תמימה היא ואם מתוך התעמקות באותיותיה מתעורר אצלנו קושי, נתאמץ להעמיק יותר, ואם לא יעלה בידינו למצוא מענה הולם, תמיד נדע כי החיסרון הוא בנו. כך דרש רבי מנא, מחכמי הירושלמי (ירושלמי פאה פ"א, ה"א): "'כי לא דבר רק הוא מכם', ואם הוא רֵק, מכם הוא. למה? שאין אתם יגיעין בתורה, כי הוא חייכם. אימתי הוא חייכם? כשאתם יגיעים בו". וכעת לשאלותיך: באשר לציווי על נח להכניס את בעלי החיים לתיבה - בפרק ז של ספר בראשית אכן באה תוספת למצוה שנצטוה נח בפרק ו (פסוקים יט-כ), כך נוהגת התורה במקומות רבים, התורה מפרשת את דבריה ומצוותיה קמעה קמעה (ראה רד"ק בראשית ז, ב). ובאשר למקום מולדתו של אברהם אבינו – בשאלה זו נחלקו כבר רש"י ורמב"ן (בראשית יב, ב) ורא"ם שם מאריך ליישב את דעתו של רש"י. עיין שם. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il