שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

ריסוס חומר "רסס וכבס" על בגד שהוכתם בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג אייר תשע"ד
שאלה
שלום רב, ברצוני לשאול האם אפשר לרסס על בגד שהוכתם בשבת בתרסיס לניקוי כתמים - יש לציין שהכתם עדיין יישאר על הבגד גם לאחר הריסוס, וכמובן מבלי לשפשף את המקום או לעשות כל פעולה אחרת ע"מ להוריד את הכתם. פשוט מבלי לרסס על הכתם בסמוך ליצירתו, אין סיכוי להסיר אותו לאחר מכן (לדוגמא כתמי כורכום) תודה רבה מראש!
תשובה
לשואלת, שלום! הדבר אסור. אילו החומר המדובר היה נועד רק לשמר את המצב ולמנוע התפשטות של הכתם - היה מקום לדון על כך. ברם, כפי הנראה החומר עושה פעולה ממשית של התחלת כיבוס, גם אם לא ניקיון חלקי - לפחות החלשת הקשר בין הלכלוך לבגד לקראת הכיבוס בהמשך (בתיאור המוצר באתר 'סנו' נכתב שהוא "ניתן לשימוש גם להסרת כתמים ללא כביסה"). מכיוון שכך, זוהי פעולה מובהקת של מלאכת "מלבן", גם אם התוצאה איננה מושלמת. בדומה לכך קבעו חז"ל (זבחים צד ע"ב ושו"ע סי' שב ס"ט ומשנ"ב ס"ק מה) ששריית בגד במים, אפילו מעטים, היא כיבוס, וזאת משום שהשרייה מתחילה את הניקוי (ראו בלשון הר"ן על הרי"ף ביומא א ע"ב ובמשנ"ב סי' שב ס"ק נה). בשולי הדברים, עצה ששמעתי ולא בדקתי ואינני ערב ליעילותה: כתמי כורכום יורדים בחשיפה לשמש במשך כמה שעות. אין לעשות זאת בשבת, הן משום מראית עין בתליית כביסה (סי' שא סעיף מה) והן משום שהשטיחה בשמש לצורך ניקוי היא גם כן ליבון, בדבר שדרכו לנקות כך (ביאור הלכה סי' שב ס"ט). ומאחר שניתן לדחות זאת למחר ולא ייגרם שום נזק (לפי מה שנאמר לי הכתם ירד גם לאחר זמן רב) - הדבר אסור גם משום הכנה מקודש לחול.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il