שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

קריאת תולדות חייהם של גדולי ישראל

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב אב תשע"ד
שאלה
בס״ד שלום לכבוד הרב, האם יש עניין ללמוד את קורות חייהם של גדולי ישראל ורבנים? מעניין אותי לקרוא בויקישיבה ורציתי לדעת האם אפשר להקדיש לזה זמן ביום (כמובן,לא הרבה זמן,פחות מחצי שעה)? תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום! בוודאי יש עניין גדול ללמוד את קורות חייהם של גדולי ישראל. ההיכרות עם תולדותיהם יש בה מידה מסוימת של "שימוש תלמידי חכמים", בידיעה על החלטות שקיבלו וכדומה. פעמים רבות פרטים שונים בקורותיהם יכולים להסביר דברים שונים שאמרו וכתבו, כגון בשאלה מי היו רבותיהם ומה היתה דרך לימודם. ומעבר לכך, ההיכרות עם דמות מסוימת מעמיקה את הקשר אליו והאהבה וההערצה לתורתו. התועלת איננה רק ביחס לחכם פלוני ואלמוני. ההתקשרות לגדולי ישראל לדורותיהם היא נדבך משמעותי בבניין אישיותו של בן תורה. הדבר מחדד את התחושה שאנחנו חלק משרשרת דורות של מסירת התורה ממשה רבנו ליהושע בן נון והלאה, ואת המחויבות להמשכיות נאמנה לאותה מסורת. כך נאמר בירושלמי (שבת פ"א ה"ב): "רבי חזקיה, ר' ירמיה, ר' חייא בשם רבי יוחנן: אם יכול את לשלשל את השמועה עד משה - שלשלה, ואם לאו - תפוש או ראשון ראשון או אחרון אחרון. מה טעמא? 'והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב'. גידול אמר: כל האומר שמועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כאילו הוא עומד כנגדו". ובבבלי ערובין יג,ב: "אמר רבי: האי דמחדדנא מחבראי - דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה, ואילו חזיתיה מקמיה - הוה מחדדנא טפי". כמובן, הכל במידה, בהבחנה בין עיקר לטפל ובין מקורות מהימנים לספרי גוזמאות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il