שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

הבדלה וציצית בקריאת שמע

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ד אב תשע"ד
שאלה
שאלות 1. מי שעשה הבדלה יכול לעשות עוד פעם ולהוציא אחרים? 2. האם חובה בקריאת שמע בפרשה השלישית להרים את הציציות על העיניים או שזה רק מנהג שכתוב בהלכה?
תשובה
שלום א. לכתחילה עדיף שיבדיל מי שלא הבדיל והוא יוציא את כל מי שרוצה לצאת בזה ידי חובה. כעקרון מי ששמע או עשה ההבדלה יכול להבדיל שוב ולהוציא אחרים אלא שעדיף שאת ברכת הנר והבשמים יברכו אותם היוצאים ידי חובה ולא המבדיל. אלא שברכת הבשמים - אם רוצה יוכל המבדיל לברך עבורם אך התנאי שיהנה מן הבשמים, וברכת הנר - אם השומע לא יודע או לא יכול לברך לעצמו - המקל לברך עבורו על הנר יש לו על מי לסמוך. (שו"ע סי' רצ"ו משנ"ב ס"ק ל"ב, ל"ו וביאור הלכה שם) ב.שתי האפשרויות שהעלת נכונות זהו מנהג שכתוב בספרי ההלכה וממילא כך יש לנהוג כפי שכתב בשו"ע סי' כ"ד סי' ד' - "יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיעים לוראיתם אותו וליתן אותם על העינים ומנהג יפה הוא וחבובי מצוה. הגה: גם נוהגים קצת לנשק הציצית בשעה שרואה בם, והכל הוא חיבוב מצוה (בית יוסף)" וכן הובא בשם האר"י ובסידור היעב"ץ ובחיי אדם ועוד. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il