שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

צ’ק דחוי - הלנת שכר?

undefined

כולל דיינות בית אל

ט"ז אלול תשע"ה
שאלה
האם תשלום בצ’ק או צ’ק דחוי נחשב כהלנת שכר?
תשובה
שלום וברכה . ניתן לסמוך על הדעות המקלות הסוברות ששיק זה כסף אפ' במקום שהפועל התכוון להרוויח מזומנים ואינו יכול, כגון שאין בנק באזור שלו או שהבנק סגור. הרחבה ונימוק : א. אם הפועל מסכים לקבל שיק לכו"ע אפשר ליתן לו שיק לאותו יום וכן שיק דחוי (משפט הפועלים עמ' תכו גם לפי המחמירים בהמשך) ב.אם הפועל אינו מסכים לקבל שיק יש חילוקי דעות : י"א שאפשר ליתן לו שיק בכל אופן גם שיש למעביד כסף בבית וזה מוגדר כמזומנים (תשובות והנהגות ג,תע) ואפ' אם הבנק סגור בעת נתינת המעות מכיוון ששיק שה ממון גמור לדעה זו. ויש מחמירים וסוברים ששיק יש לו מעמד של "המחהו אצל שולחני" וע"פ זה כל עוד הפועל לא יסכים לא יהיה ניתן לשלם לו בשיק (משפט הפועלים תעו) ולכן צריך ליתן מזומנים דווקא. מיהו גם למחמירים הנ"ל זה דווקא כאשר יש למעביד מזומנים בבית, אבל אם אין לו מזומנים בבית י"א שגם לדעה המחמירה יוכל להביא שיק (טור ומחבר שלט,ו) ויש חולקים (חינוך וריטב"א מובאים בגליון רע"א שם) הסוברים שגם שאין כסף למעביד בבית הוא צריך לטרוח ולהביא כסף. בברכה הרב נוחם בלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il