ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים מוקצה

תפילין הם מוקצה בשבת?

הרב עזריה אריאלב טבת תשע"ה
645
שאלה
האם בתי תפילין או כתובה הם לא מוקצה בשבת כי אפשר ללמוד מהם הלכות תפילין וכתובה? כי אם כך, אז גם בהמה לא תהיה מוקצה, כי אפשר ללמוד ממנה הרבה דיני שחיטה וטריפות?
תשובה
לשואל, שלום! בשו"ת מהר"י ברונא סי' מ כתב טעם זה להיתר טלטול התפילין, "דאיכא למילף מיניה כמה דינין בקשר וברצועות ובבתים ובשיני"ן וכהאי גוונא". ויש שכתבו טעם אחר, שאין איסור להניח תפילין בשבת אלא שאין חיוב (ביאור הלכה סי' לא ס"א ד"ה אסור להניח). לשאלה למה לפי זה בהמה היא מוקצה, למרות שניתן להשתמש בה ללימוד הלכות שונות, יש להשיב שהדבר תלוי בשאלה מה היחס בין השימוש המרכזי של החפץ לבין שימושו המשני להוראת הלכות. בחפצי מצווה יש יותר מקום להשתמש ללימוד הלכות, ומסתבר שגם באופן מעשי זהו שימוש נפוץ למדי, אע"פ שהוא מועט לעומת השימוש העיקרי להנחה של מצווה. לעומת זאת בהמה אינה מיועדת למצווה ולימוד, ולכן השימוש התיאורטי להוראת הלכות איננו מספיק משמעותי כדי להתיר את הטלטול. יתכן שמי שמחזיק בהמה מסוימת למטרה זו ורגיל להדריך באמצעותה אכן רשאי לטלטל אותה בשבת, בדומה לחיות מחמד (לשיטה המתירה אותם בטלטול, וכך נראה לענ"ד, ואין כאן מקומו). יתכן גם שהר"י ברונא סבר כדעת האוסרים טלטול חיות מחמד, משום שבבעלי חיים, שאינם "כלי", כל שימוש אינו מפקיע ממוקצה.
עוד בנושא מוקצה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il