שאל את הרב

  • כל השאלות

נתינת מאכל עטוף באלומיניום על הפלטה

undefined

כולל הלכה בית אל

י"ד שבט תשע"ה
שאלה
האם מותר להניח על הפלטה מאכל עטוף בתוך נייר אלומיניום, או שהדבר אסור משום הטמנה?
תשובה
יש לחלק בין שני מצבים: א) אם העטיפה בנייר האלומיניום איננה לצורך שמירה על חום המאכל (אלא לצורך הגנה מפני לכלוך המאכל או הפלטה, או כדי שהמאכל לא יתפורר) - הדבר מותר. (כמבואר בשו"ע סימן רנז סעיף ב, וכן בשמירת שבת כהלכתה פרק א' הערה רנד). ב) אם עטפו את המאכל לצורך שמירה על החום - נחלקו בכך הפוסקים: 1. לדעת האגרות משה (חלק ד סימן עד אות ג) והגרש"ז אויערבך זצ"ל (שש"כ פרק ז, הערה רנד) יש בכך איסור הטמנה. 2. לדעת הרב אלישיב זצ"ל (מאור השבת, סימן ב הערה נא) ויבלט"א הרב ליאור שליט"א (בתשובה באתר) - אין בכך הטמנה, כיוון שהאלומיניום נידון כ"כלי" של המאכל, וחכמים גזרו שלא להטמין כלי בבגד, אך לא גזרו שלא להטמין אוכל בכלי. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il