שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היתר המכירה

הסתמכות על היתר מכירה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ה ניסן תשע"ה
שאלה
לכבוד רבני האתר הרב אלישיב טען שא"א לסמוך על היתר המכירה משום שברור לכולם שאם הגוי ירצה לקנות את כל האדמות שמכרו לו המדינה לא תסכים וא"כ מבורר שאין כאן מכירה. יש רבנים שמתירים מה הם עונים על דבריו?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד רוב רובם שלל רבני ישראל הסתמכו על היתר המכירה. מימות הרב קוק עד ימינו רוב הרבנים שנשאו בעול הציבור הסתמכו על היתר המכירה המכירה היא צעד משפטי וכל החתום עליה מתחייב ברצינות ובודאי מבחינה הלכתית. אמנם אם המדינה תמנע זו זכות שלטונית לא הלכתית. מלך יכול לעשות דברים כנגד חוקי התורה לצורך המדינה. כן גם במכירת חמץ לא יתנו לקחת את כל החמץ של המדינה. וכ ר בימי החתם סופר הוזכר שהחתימה היא הקובעת. כך פסקו תמיד הרבנים הראשיים לישראל ועוד רוב מנין ובניין רבני ישראל. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ בברכת התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il