שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

גזל מהכיתה

undefined

כולל דיינות פסגות

ז כסלו תשע"ו
שאלה
שלום כבוד הרב. לאחרונה היה לנו ערב כיתה. כל תלמיד שילם 10 שקלים ובכסף קנינו אוכל ושתיה. אני וכמה חבריך לקחנו בקבוק אחד ושמרנו לצד לעצמנו לאחר כך. האם זה נקרא גזל ציבור? ואם כן איך אפשר להשיב?
תשובה
לשואל היקר שלו' רב, עליכם להשיב את הבקבוק שלקחתם אם הוא עודנו בעין, כלומר, שהוא קיים כמות שהוא (כמובן, מלא ולא ריק). ואם הבקבוק איננו מכל סיבה שהיא בין אם שתיתם אותו או שהוא אבד וכדו' אז עליכם להשיב את דמי הבקבוק לכיתה. אין כאן דין של גזל של רבים שהשבתו היא בעייתית מפני שכאן אתם יודעים בדיוק למי עליכם להשיב, לבני כיתתכם, שהם אלו שמהם נלקח הבקבוק, וזה אינו דומה לגזל רבים ששם הלוקח אינו יודע ממי לקח כדי להשיב לו את הדבר. הדרך הטובה ביותר היא להשיב לבני הכיתה כולם ולבקש את סליחתם על התקלה שנפלה לידכם. {אני משער שודאי לא חשבתם שאתם "גוזלים" מהכיתה בשעה שלקחתם את הבקבוק, ומסתמא סברתם שהדבר מותר מפני שאין בני הכיתה יודעים מכך ולכן הם לא יקפידו עליכם. (ובודאי דרכם של בני אדם שאם מתגלה להם למפרע שנלקח מהם איזה דבר קטן אפילו שלא כדין, למחול על כך אם עבר זמן רב) ורק משום כך התרתם לעצמכם לקחת את הבקבוק.} אמנם אם אתם מתביישים להשיב באופן זה אפשר לחשוב על תחבולות כיצד להשיב את הבקבוק או את הסכום של שוויו לבני הכיתה, אפשר אולי להוסיף ל'ערב כיתה' את הסכום, או להביא לכיתה איזה דבר שהוא מועיל לכל בני הכיתה, קישוט וכדו' ולומר שזו תרומה/נדבה. ישנם דברים רבים שלפי אורח החיים שאנו רגילים אליו אינם נראים לנו כבעייתיים, והסברה שלנו אומרת שאלו דברים קטנים וחסרי ערך, אבל כשאנו מביטים אל הדברים הללו במבט של תורה שהיא נוקבת ויורדת עד לפרטי פרטים היותר קטנים אז דין פרוטה כדין מאה, ואנו יודעים שגם כשאין התאמה מלאה בין ההשקפה שלנו למבט ההלכתי, גם אז אנו מאמינים שהיושר והאמת שבתורה הם מנחים אותנו ומדריכים אותנו בדרך המוסר והטוב. לכן יישר כוח לכם על הרצון לברר את הסוגיא על פי דעת התורה וההלכה, מפני שגם במקרה שלכם היה מקום לסברה לומר שאין החיסרון של בקבוק אחד משנה באמת, שהרי בכל מקרה כל האוכל הוא עומד לטובת הכיתה כולה והרי אנחנו גם כן חלק מבני הכיתה שלהם מיועד האוכל, ומה זה כ"כ משנה אם לקחנו את הבקבוק תוך כדי הסעודה או קודם לכן. בסופו של דבר אין המדובר רק בבקבוק יחיד מתוך סעודה שלימה, ומסתבר שבני הכיתה גם לא הרגישו בחיסרון הזה. אבל לפי דעת התורה אין הדברים כן, מפני שהאוכל שנקנה מכספי הכיתה הוא שייך לכולם כשותפים, והדבר ברור שהייעוד של האוכל הוא לטובת הבוקר כיתה בלבד לאכילה משותפת יחד עם כולם ולא לאכילה אחרת בנפרד. ומכיוון שכך לא הותר לנו לקחת לעצמנו, למרות שגם אנחנו חלק מהשותפים. ולכן עלינו להשיב את מה שלקחנו. צרפתי בשבילכם קצת מקורות לעיון בסוגיא. בבא מציעא דף קה ע"א. בבא קמא דף יא ע"ב. והרא"ש שם סימן יג. תוספתא בבא בתרא פ"ה ה"ב. שולחן ערוך חושן משפט סימן קעו סעיפים ט,י,טו. סימן רפו סעיף א וע' שם במפרשים. חזקו ואמצו והמשיכו לשמור את ידיכם נקיים מממון שאינו שלכם, ויה"ר שנזכה כולנו לעבודת ה' ולאהבתו בכל ממוננו כדברי חז"ל "ואהבת את ה' אלוקיך... ובכל מאודך, זהו בכל ממונך". בברכה, הרב יצחק שלמה פנירי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il