שאל את הרב

  • הלכה
  • נטילת ידים בהם ואחריהם

ואם יש לי צורך לשטוף אחרי הנטילה?

undefined

הרב בניהו שרגא

ז כסלו תשע"ו
שאלה
שלום לכבוד הרב אני שואלת בעקבות מה שענית לשואל שקודם רחיצה ואחכ נטילה אבל אם במקרה יש לי צורך לרחוץ אחרי הנטילה לסעודה למשל אני אוכלת במקום שהנטלה לא נראית לי הכי נקיה ככה מקום ציבורי מסעדה וכו’ {כמובן שהמים עצמם נקיים} ואז אני 1 נוטלת כמו שנוטלים לסעודה 2 מברכת על נטילת ידים 3 שוטפת ידים אם סבון 4 מנגבת 5 הולכת לברך המוציא לחם האם ככה זה בסדר או שיש בעיה עם זה? ואם יש בעיה אז מה ולמה? ומה באמת ניתן לעשות במצב שכזה? תודה רבה
תשובה
צהריים טובים במקרה שלך, כדאי לכתחילה להקדים את שלב 4 לשלב 3. כלומר-ליטול ידיים, לברך ולנגב. אח''כ לשטוף עם סבון ולברך המוציא. בכך לא יהיה שום הפסק בין השלבים של נטילת הידיים. מקורות והרחבה לא כדאי להפסיק בין השלבים השונים של נטילת הידיים. לכן יש קודם לשטוף בסבון ,לנגב. אח''כ לבצע ברצף את שלבי הנטילה [ליטול כרגיל, לברך ולנגב]. כשחשוב לשטוף עם סבון דווקא אחר הנטילה [כגון שהנטלה ציבורית ולא נעים לאכול אחרי נגיעה בה]- יש לעשות קודם את שלבי הנטילה [נטילה, ברכה וניגוב] ואח''כ שטיפה בסבון, ניגוב וברכת המוציא. מקורות והרחבה שולחן ערוך הרב כותב מפורש שיש להסמיך את ברכת 'על נטילת ידיים' לנטילה. וזה לשונו של שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קנח סעיף טז '...ומן הדין היה ראוי לברך קודם הנטילה שכל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתן אלא שלפעמים אין ידיו נקיות כגון היוצא מבית הכסא לכך מברכין לעולם אחר הנטילה שלא לחלק בין נטילה לנטילה ועוד שגם הניגוב הוא מן המצוה ...לא שייך לברך אלא מיד אחר הנטילה ולא מופלג ממנה ולכן יש אוסרים להפסיק בדיבור בין נטילה לברכה כמ"ש בסי' קס"ה ואם הפליג אפי' בשתיקה שוב אינו מברך שאף שלא היה יכול לברך עובר לעשייתה ומוכרח לברך אח"כ אין סברא כלל שיוכל לברך עליה לעולם אלא מיד אחר עשייתה)'. מהריטב''א יוצא שצריך להסמיך את ברכת 'על נטילת ידיים' לנטילה תוך כדי דיבור. וזה לשון הריטב"א מסכת פסחים דף ז עמוד ב 'ולענין ברכה שהיא אחר עשיית המצוה צריך שיברך בתוך כדי דיבור דהיינו כדי שאילת תלמיד לרב'. ובוודאי פשוט שאין לדבר בין הנטילה לברכת 'על נטילת ידיים'. [פסקי תשובות קנח,כג בשם הצל''ח]. כמו כן צריך להסמיך את הניגוב לברכת 'על נטילת ידיים'. וזה לשון הרמ''א או''ח קנח,יא :'גם יכול לברך עליהם קודם נגוב, שגם הנגוב מן המצוה, ומקרי עובר לעשייתן'. כיון שהניגוב הוא חלק מהמצווה, פשוט שצריך להסמיכו לברכה כדי שכל חלקי המצווה יהיו יחד ללא הפסק. [עיין פס''ת שם הערה 125]. לסיכום- כיון שצריך להסמיך את שלבי הנטילה [הנטילה, ברכה והניגוב] זה לזה, לכן כדאי לשטוף בסבון לפני שלבים אלו או אחריהם. חיים טובים ומבורכים לכל עמ''י
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il