ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה כיפה

חבישת כיפה - חובה?

הרב עזריה אריאלג אדר א' תשע"ו
400
שאלה
האם כיפה זה מצווה או רק מנהג? חבר שלי אמר לי שסבא שלו לא שם כיפה, וגם ראיתי שרבנים בצרפת לא חבשו כיפה. למה?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! חבישת כיפה היא חובה במקום שבו הדבר נהוג בין שומרי התורה. בשולחן ערוך (אורח חיים סימן ב סעיף ו) נאמר ש"אסור ללכת ארבע אמות בגילוי הראש". אמנם ממקורות חז"ל משתמע שאין זו חובה גמורה אלא המלצה לקניית יראת שמיים, כדברי הגמרא בשבת קנו ע"ב, המספרת שאמו של רב נחמן בר יצחק הדריכה אותו: "כסי רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא" [תרגום: כסה ראשך כדי שתהיה עליך יראת שמיים]. אך בדורות האחרונים התקבלה ברוב עדות ישראל הפסיקה שחבישת כיפה היא חובה, בפרט מאחר שהפכה לסימן היכר לאמונה ויראת שמיים, וממילא מי שנמנע מכך יש בזה איסור מראית עין שהוא חלילה אינו שומר תורה (עיין ט"ז או"ח סי' ח ס"ק ג, ושו"ת יביע אומר ח"ו או"ח סי' טו ובעיקר ח"ט או"ח סי' א). בארצות ובזמנים שבהם מקובל שרבים מהמדקדקים בהלכה אינם חובשים כיפה, ואין קישור מידי בין העדר כיפה לבין זלזול בדקדוקי ההלכה, אכן מותר מצד הדין ללכת בלי כיפה. כאשר הסרת הכיפה נועדה להתחזות לגוי, מחשש לאנטישמיות, יש בכך שאלה הלכתית קשה. למעשה הדבר מותר לתושבי המקום, או למי שנוסע לשם לצרכים נחוצים, אבל לעניות דעתי אין לנסוע לטיול כשהדבר כרוך בהתחזות לגוי (על פי הש"ך יו"ד סי' קנז ס"ק יט). אינני יודע האם הרבנים שהזכרת נוהגים כך כי זה מקובל בארצם בין שומרי התורה, או מחשש לאנטישמיות. בכל אופן, אין ללמוד מהם היתר לארץ ישראל בימינו.
עוד בנושא כיפה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il