ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה דיני ממונות בדרך

שומר חינם מדוע פטור מאבדה

הרב מרדכי גרוסכ"ב שבט תשע"ו
238
שאלה
ב"ה שלום כבוד ברב לגבי שמות כב ו רבינו בחיי ודע כי כלל ד’ (סוגי) שומרים הללו שומר חנם פטור על הכל מגנבה ואבדה ואין צריך לומר באונסין והוא עושה חסד לבעל הממון כשרוצה לשמור פקדונו בחנם... איך לומדים ששומר חינם פטור מאבדה ? אני מבין שבפשיעה שחייב זה מדרבנן ולכן ספק פשע לפטור אותו ? האם אני יכול להתנות לחבר שמבקש שאשמור שלא אהיה חייב בשבועה ? אם כן אז צריך שיהיה לי נייר חתום ממנו ? או עדים ? תודה
תשובה
שלום וברכה, א.שאלתך שאלת חכם, מנין שש"ח פטור מאבדה, הלא התורה בפרשת ש"ח, כותבת שנשבע שנגנבה ונפטר, ומנין שאם ישבע שאבדה ייפטר? המהר"ל צינץ ב"מ צד ע"ב תרץ שלדעה בגמ' שהכתוב "גנב יגנב" (שנכתב בפרשה שניה של ש"ש,) בא לרבות שש"ש חייב אף על אבדה, ניחא. כיון שמריבוי התורה לחייב ש"ש על אבדה, וסתימתה בש"ח נלמד שש"ח פטור אף על אבדה. אמנם לדעה בגמ' שאין דורשים מ"גנב יגנב" דרשה נוספת, אלא דברה תורה כלשון בני אדם קשה. ועיי"ש שתרץ בדוחק. במצפה איתן תרץ, שמהדרשה בב"ק סג, הממעטת ש"ח הטוען טענת אבידה, שאינו משלם כפל, נלמד שהוא פטור אף על אבדה. ב.חיוב שומר בפשיעה הוא מן התורה, ככתוב בפרשת ש"ח (כב, ח) "על כל דבר פשע" וכדברי רש"י ב"מ צה ע"א ד"ה אשומר חנם "דכתיב ביה פשיעה על כל דבר פשע" דינו כשאר פטורי ש"ח שצריך לישבע שלא פשע כדי להיפטר, י"א שהוא שבועה מעיקר הדין, וי"א שהוא גלגול שבועה אטו השבועה העיקרית. (עיין תוס' ב"מ ו ד"ה שבועה. ושו"ע ורמ"א סי' רצד סעיף ב). ג.שומר יכול להתנות להיפטר מחיוביו. כדברי המשנה ב"מ צד. "מתנה ש"ח להיות פטור משבועה.." ד.כדי שהשומר יוכל להוכיח השינוי שהתנה, כדאי שיהיה לו מסמך חתום על ידי הבעלים, או עדים על הדבר. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
עוד בנושא דיני ממונות בדרך

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il