ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מספר הלכות | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ד ניסן תשע"ו

מספר הלכות


הרב רפאל וסרטיל

שאלה:
שלום

1. חכמי היהדות ז"ל, הדבר היה ברור כי בנתונים מסוימים- האדם ממונע ומושפע בחייו לפי מזלו. וברוח הדברים הללו נקבעו מסמרות לדורות, אצל משנתו של ר’ יהושע בן לוי שאמר: "מזל יום גורם". והוא אומר לפי המידע הזה שמי שנולד ביום שלישי יהיה עשיר מתי יגיע העשירות למי שנולד ביום שלישי 2.עוד אמרו שמי שנולד ביום שבת אדם שנולד בשבת, יהיה קדוש. כי כתוב ביום זה "ויקדשהו" (שמות כ, יא). וכן ימות בשבת, מפני שלידתו גרמה בעבר לחילול שבת. עד כאן דבריו של ר’ יהושע האם חס וחלילה זה באמת יקרה למי שנולד ביום שבת הרי זהו רבי יהושע

2.לגבי משה רבינו שאמר שהוא היה עניו יותר מכול אדם והוא הגיע לדרגה שהוא דיבר אל הקדוש ברוך אומרים שמשה רבינו מגיל קטן אפילו שהיה קטן נשרף לו הלשון! והוא היה מגמגם ובקושי מדבר אני חושב שיכול להיות שזה קשור ללשון הרע אסביר אומרים שמי שלא מדבר לשון הרע לעולם הוא אדם צדיק! ומשה רבינו שידוע כך אני חושב שלפי המקורות הוא היה מגמגם לפיכך יכול להיות שבגלל זה וכמובן בגלל עוד תכונות יכול להיות שבגלל גם תכונה זו הוא נבחר להיות צדיק גדול!

תשובה:
לשואל שלום,

א. במסכת שבת (קנו ע"א) נחלקו רבי חנינא ורבי יוחנן בנוגע ל'מזל'. לפי רבי חנינא: "מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל", ואילו לפי רבי יוחנן: "אין מזל לישראל". אך גם לפי רבי יוחנן, המזלות משפיעים על בני האדם, אלא ש בכוחו של האדם היהודי להשתחרר מגזירות הכוכבים על ידי קיום המצוות, כי בכך הוא דבק באלוהים שהוא נעלה ממערכת הכוכבים השולטת בדרך כלל על גורלו של האדם.

ב. משה רבנו הוא גדול מורי ישראל ומנהיגם מאז ומעולם והיה שלם בכל השלמויות. עלינו להיזהר זהירות יתירה בבואנו לעסוק בדמותו. עדות התורה על היותו כבד פה וכבד לשון אכן מעוררת קושי, אך הדרך הנכונה בלימוד הפסוקים איננה להטיל דופי במעשיו ולומר שנכשל חלילה בעוון לשון הרע (אם אין הדברים מפורשים).

ברוח זו מבאר המהר"ל (גבורות ה' פרק כח) וכותב:
"'לא איש דברים אנכי', יש להקשות, משה שהיה לו כל המעלות, ואף שלימות הגוף היה לו, כמו שאמרו על קומתו ובכל דבר, איך היה זה שלא היה איש דברים, והוא נחשב מן השלימות.
דע לך כי מפני שהיה משה רחוק מן החומר... לכך לא היה למשה כוח הדיבור, שהוא גשמי... ואם קשה מה שיתבאר לקמן אצל פה להם ולא ידברו, ששם משמע כי הפה הוא עיקר האדם, אין דבר זה קשיא למבין, כי הדיבור בעצמו אין ספק, כיון שהוא על ידי תנועה הוא פועל גשמי, אבל הוא על ידי שכל, שיודע לצרף הדיבור... ולא היה חסר למשה אלא חיתוך הדיבור, והוא בודאי פועל גשמי...".

הסבר נוסף הוא הסברו של הר"ן בדרשותיו (דרוש ג). לדבריו, פגם זה שהיה במשה, הוא כדי שלא ילכו ישראל שבי אחרי כוח הדיבור החיצוני, אלא אחרי גדלות אישיותו, וזו לשונו: "ולזאת הסיבה נשלם משה בכל שלימות נביא, להאמין שענינו בכח אלקי, והוסר ממנו בהשגחה גמורה הדיבור הצח, למען לא יחשב שהיות כלל בני ישראל וגדוליהם נמשכים אחריו יהיה להמשכם אחר צחות דבריו".

בברכה נאמנה


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il