שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

עשיית לאו ע"י גוי

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ח אדר א' תשע"ו
שאלה
רגילים לדון בנושא של אמירה לנכרי בש"ק. שאלתי לעניין "איסור קציצת בהרת" (מה שנוהג בימינו לדברי הרמב"ם) - האם אסור או מותר לצוות לרופא נכרי לעשות את מעשה הקציצה? בתודה,
תשובה
מדברי התוס' בשבת מא: משמע שאיסור שבות שייך בכל איסורי תורה ולא רק בשבת. אמנם בשאלה הנזכרת אפשר להקל כיון שאמרו חז"ל כי טומאת נגעים לא פועלת אלא עפ"י אמירת כהן שיש בנגע טומאה. וכיון שבזמננו אין טומאת נגעים ממילא אפשר להקל בזה שהוא שבות דרבנן ויש כאן ספק טומאה וי"ל שבזה אין איסור קוצץ בהרת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il