ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מניעות בכיבוד הורים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ח אדר א' תשע"ו

מניעות בכיבוד הורים


הרב חיים שרייבר

שאלה:
שלום לכבוד הרב,
פנתה אלי אשה ובמר נפשה סיפרה שאמה נוהגת מזה שנים רבות באופן קבוע להשפיל אותה, לנצל ולפגוע בה ובילדיה.
האשה משתדלת לא להגיע לאמה כדי להמנע מעימותים, אך האמא מבקשת שבתה תבוא לבקרה. (ביקורים בעלמא לא ע"מ לקבל את עזרתה)
ראיתי בהליכות עולם ח"ח שדרישות של הורים במה שאינו נוגע לשימושם אינם בכלל "כבד את אביך ואת אמך", אבל אם המעשה של הבנים מבייש את ההורים הרי יש כאן איסור של "ארור מקלה אביו אמו". עכת"ד לפי עניות הבנתי.
אם כן, בנידון דידן האם אי הגעתה של הבת נחשב קלון לאמא?
ואם תמצה לומר שכן, האם באופן כזה שאין בכח הבת לסבול את הרמיסה הנפשית מצד האמא הרי היא אנוסה בדבר ופטורה מלהגיע לאמה?
גלוי וידוע לפני שמפורש בשו"ע שאין לבזות הורים אפילו הם מכלימים אותו. אך פה מדובר על אי הגעה לאם ב’שב ואל תעשה’ ולא פגיעה פעילה בהורים.
ואולי יש לדמות זאת לדברי הגמרא: אלמלי נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה היו פלחין לצלמא (כתובות ל"ג: ). ושונה המקרה שלנו מדין השו"ע הנ"ל שכאן הבזיון הוא תמידי ולאורך שנים רבות, וא"כ הוי אונס.
אולי יש לומר עוד, שדין האמא כהורי רשע שלדעת הרמ"א אין חובה לכבדו (על כך פנים ב’שב ואל תעשה’). אומנם השואלת ספרדיה, אך אולי יש לצרף סברא זו כסניף להתיר.
אודה לתשובת כת"ר ושכמ"ה.

תשובה:
שלום
עיקר מצוות כיבוד הורים הוא לשמש אותם, היינו לסייע להם בצרכי גופם בשעה שיצטרכו לכך – להאכילם, להלבישם וכדומה. ולכן בקשת ההורים שיבואו לבקרם, כשאין להם צורך ממשי בדבר, אינה חובה. כמובן שאם יבוא האדם אל הוריו ויבקר אותם – יקיים מצווה, אך אין בזה חובה מצד כיבוד הורים. חשוב להדגיש שאם יתרחק האדם מהוריו ולא יבוא לבקרם כפי שמקובל שילדים מבקרים אצל הוריהם, ייחשב הדבר כפגיעה בכבודם ויעבור על מצוות מורא הורים.
כיון שהשואלת היא אישה נציין את ההלכה בשו"ע (יו"ד סי' ר"מ סע' י"ז): "אחד האיש ואחד האשה שוין בכבוד ובמורא של אב ואם, אלא שהאשה אין בידה לעשות, שהיא משועבדת לבעלה, יט לפיכך היא פטורה בכבוד אב ואם בעודה נשואה. ואם נתגרשה או נתאלמנה, חייבת". לאחר החתונה מוטל על האשה עול המשפחה החדשה הטיפול בבית וגידול הילדים ולפיכך פטרה אותה התורה מהסיוע להוריה.
גם במקרה שיש יכולה ביד האשה לקיים את מצות כבוד הורים ולנהל את ביתה וחינוך ילדיה בצורה טובה אם בשעת כיבוד הורים ההורה מבזה ומשפיל את בנו / בתו יכולים הילדים למנוע את המפגש ובכך לא להיכנס למצב לא נעים (ע"פ שו"ע סי' ר"מ סע' ח')
עצה לסיום, כדאי לבדוק כיצד נוצרה מערכת יחסים זו ולהתייעץ עם איש מקצוע שיעזור להשכין את השלום והשלווה בבית שיסב נחת ושמחה לכל המשפחה, בהצלחה.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il