ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרמו כעת זכר למחצית השקל לישיבה הגדולה בעולם!
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך פקודי

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

פרשת פקודי

לחץ להקדשת שיעור זה
"ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ד' את משה" (לח, כב)

אומר רש"י: כתוב "אשר צוה ד' את משה" ולא "אשר צווה אותו משה", אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה צוה לבצלאל לעשות כלים תחילה ואח"כ משכן וכו'. אמר לו משה, בצל א –ל היית? כי בודאי כך צוה לי הקב"ה וכן עשה, המשכן תחילה ואח"כ עשה כלים.
וקשה, מדוע ציוה משה לבצלאל היפך ציווי ד', שאמר משה לבצלאל לעשות ארון ואחר כך משכן, ולא כמו שד' ציווה?
עונה על שאלה זאת בעל ה"ואד יעלה":
נאמר (לא, ג) "ואמלא אותו רוח אלקים, בחכמה ובתבונה" (כך הבטיח הקב"ה על בצלאל), משה רצה לנסות את בצלאל לראות אם כבר קיבל חכמתו מאת ד' או לא, ולכן אמר משה לבצלאל היפך מציווי ד', אך בצלאל לא עשה כדברי משה ואז הבין משה שכבר קיים ד' דבריו ומילא אותו רוח חכמה, וזה מה שכתב רש"י "אמר לו משה לבצלאל, בצל א –ל היית?" "היית" דוקא, שמשה הבין ממעשה בצלאל שבצלאל כבר היה אז בצל א –ל.עוד בנושא פקודי

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il