בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק ג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) כי הנה האדון יהוה צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים: (ב) גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקסם וזקן: (ג) שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש: (ד) ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם: (ה) ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד: (ו) כי יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאת תחת ידך: (ז) ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חבש ובביתי אין לחם ואין שמלה לא תשימני קצין עם: (ח) כי כשלה ירושלם ויהודה נפל כי לשונם ומעלליהם אל יהוה למרות עני כבודו: (ט) הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי גמלו להם רעה: (י) אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו: (יא) אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו: (יב) עמי נגשיו מעולל ונשים משלו בו עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו: (יג) נצב לריב יהוה ועמד לדין עמים: (יד) יהוה במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם: (טו) מלכם (מה לכם) תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נאם אדני יהוה צבאות: (טז) ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות (נטויות) גרון ומשקרות עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה: (יז) ושפח אדני קדקד בנות ציון ויהוה פתהן יערה: (יח) ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים: (יט) הנטפות והשירות והרעלות: (כ) הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים: (כא) הטבעות ונזמי האף: (כב) המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים: (כג) והגלינים והסדינים והצניפות והרדידים: (כד) והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי: (כה) מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה: (כו) ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il