שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

גמרא בבי"כ שאולי התפרקה תוך כדי שימוש

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ג סיון תשע"ו
שאלה
לקחתי גמרא ללימוד בבית הכנסת וכשהחזרתי אותה למקום נתקלתי, הגמרא נפלה, וכשהרמתי אותה הדפים היו מפורקים מהכריכה. הגמרא לא היתה חדשה ויתכן שהיא היתה מפורקת (לגמרי או חלקית) עוד קודם לכן. האם צריך לעשות משהו?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! אם אין לך אפשרות לברר עם מישהו (שדבריו מהימנים בעיניך) מה היה מצבה, ולהערכתך יש ספק ממשי שמא הייתה מפורקת לגמרי קודם לכן, אינך חייב לעשות דבר. "המוציא מחברו - עליו הראיה" (ועיין נידה נח ע"א ורש"י ד"ה ולעניין דינא ותוספות ד"ה ולענין ושאר ראשונים שם, שמוכח כאמור, שכאשר יש נזק לחפץ שאול ויש ספק האם ניזוק ברשות השואל או לפני כן הרי זה פטור). אם ידוע שהייתה במצב של בלאי חלקי וכעת ניזוקה יותר (והרי הנפילה איננה בלאי טבעי משימוש סביר, בבחינת "מתה מחמת מלאכה", אלא חוסר זהירות), מצד הדין עליך לשלם לבית הכנסת את ההפרש בין המחיר שבו ניתן היה למכור את הגמרא הזו לפני הנזק ולאחריו. נניח שגמרא חדשה עולה 50 ₪, הבלויה ניתנת למכירה ב- 20 ₪, וכעת היא במצב שאף אחד לא יקנה - עליך לתת 20 ₪ (לא כמה יעלה לתקן את הגמרא. תשלום נזק של חפץ מושאל הוא תשלום ההפרש בין שווי החפץ לפני הנזק ולאחריו, עיין שו"ע חו"מ סי' שמד ס"ב). כמובן, יהיה זה יפה אם תטרח לתקן את הגמרא, אבל מצד הדין אינך חייב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il