ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קריאה בתורה | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ח תמוז תשע"ו

קריאה בתורה


הרב חיים שרייבר

שאלה:
שלום הרב.
אם הקורא בתורה לא קרא אות אחת מהכתב הקריאה נפסלת?

תשובה:
שלום
לכתחילה יש להביט בס"ת ולקרוא מתוך הכתב, אך אם קרא תיבה אחת או שתים שאין לו משמעות בפני עצמם בעל פה אין צורך לחזור על הקריאה.
מקורות:
השו"ע (סי' קמד סע' א') פסק שאסור לקרות שלא מן הכתב אפי' תיבה אחת בעל פה.
מגן אברהם (סי' קמג ס"ק ד') הביא את דברי מהר"ל מפראג שתיבה אחד שאין לו משמעות כלל אא"כ נצרף אותו לתיבה אחרת מותר לאומרה בע"פ. ובאר דבריו בעל המחצית השקל (שם) שאף על פי שאמרו [גיטין ס, ב] דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרה בעל פה, הכונה דוקא דבר שלם וענין בפני עצמו אסור לומר בעל פה, אבל תיבה אחת או שתים שאין לו משמעות אם לא נצרף אותו למה שלפניו או לאחריו, זה אינו נקרא דברים, ומותר לאומרה בעל פה.
בספר הליכות שלמה (לרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, פרק י"ב סע' ח') כתב: בעל קריאה שראה תיבות הקריאה בס"ת, אף אם אחר כך בשעה שאומר התיבה עוצם עיניו, או מכסה אותה ביד שמראה בה לעולה מהני ויצא ידי חובה. בשו"ת אגרות משה (חלק ג' סימן י"ט) ציין שיצא ידי חובה רק אם תוך כדי דיבור (אמירת שלושת המילים: שלום עליך רבי) מזמן שראה את המילה אמר אותה בעל פה.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il