שאל את הרב

  • כל השאלות

מותר לרווקה ללכת עם שיער פזור?

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

י"ב מרחשון תשע"ז
שאלה
אנחנו דורשים מגיל צעיר מהבנות הפרטיות שלנו לאסוף את השיער בטענה ששיער פרוע אינו בגדרי הצניעות. הבנות מתבגרות וטוענות שאין לנו ביסוס בהלכה לדרישה זו. נשמח לשמוע בפירוט מה גדרי ההלכה לשיער פזור לבנות. תודה רבה.
תשובה
ב"ה שלו', דעת המגן אברהם (או"ח עה, ג) מחייבת איסוף שער הראש גם לרווקות, וכך הכריע מיעוט פוסקים (כשו"ת שבות יעקב ח"א אהע"ז סימן קג). רוב הפוסקים - לעומת זאת - התירו לבנות רווקות ללכת עם שיער פזור. כך כתב פרשנו של המגן אברהם - מחצית השקל (שם), וכך היא דעת המגן גבורים, הפתחי תשובה, ישועות יעקב אבהע"ז כא, א ועוד, וכך הכריע המשנה ברורה (שם ס"ק יב). נכון הוא שברמב"ם הלכות איסורי ביאה כא, יז ובשו"ע אבהע"ז כא, ב נאמר ש"לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש", אך כבר ביאר הב"ח על הטור שם, וכן הבית שמואל על השו"ע שם, שהכוונה היא לאלמנה או גרושה, ולא לרווקה. [הרב י"י ויינברג האריך בדבר, בליבון אישים ושיטות - ראו שו"ת שרידי אש ח"ג סימן ל במהדורה "הישנה" (= חלק א' סימן עח, במהדורה "החדשה"). לא נכון אם כן לומר ש"אין ביסוס" לדעה המחמירה, אך גם לא נכון לומר שהדעה המחמירה היא הלכה פסוקה. האמת היא שמחד גיסא יש בסיס לדעה המחמירה, אך מאידך גיסא היא אינה הלכה פסוקה. הלכה למעשה, בנותיכן יכולות לסמוך על הדעות המקילות, זאת בהנחה שאין בכך התרסה ועימות עם הנוהג הרווח במקומכם (אוצר הפוסקים, אהע"ז כא ס"ק כו). וכבר כתב והעיד בעל השדי חמד (אסיפת דינים ד, א): "באיטליה ובקושטאנטינא פרע ישלחו החוצה". ככלל, צריך לזכור כי כשם שאין להתיר את האסור כך במקביל אין לאסור את המותר. ועוד, חינוכית, לטווח ארוך וככלל: לא נכון לציין לפני הבנות רק את הדעה שאוסרת, שכן חזקה עליהן שיידעו לאתר את ההלכה במקורה ויראו שהאמת היא שרוב הפוסקים הקלו (הרב קוק). אציע אפוא לומר להם הלכה כהווייתה: רוב הפוסקים מקילים, והמחמירה תבוא עליה ברכה. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il