ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

סדרי הדברים בבריאת העולם | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ט כסלו תשע"ז

סדרי הדברים בבריאת העולם


הרב בניהו שרגא

שאלה:
לכבוד הרב שליט"א שבוע טוב ומבורך!
בסופו של דבר, מה בדיוק קדם למה :

א. בריאת הארץ
ב. ורוח אל’ מרחפת
ג. ויאמר אל’ יהי אור
ד. בריאת הגלקסיות
ה. בריאת החושך
ו. בריאת השמש

תשובה:
שלום וברכה,

הגמ' מסכת תמיד בדף לא:-לב. מספרת שאלכסנדרוס מוקדון שאל את זקני הנגב עשרה דברים.
חלק מהשאלות היו :
'אמר להן: שמים נבראו תחלה או הארץ? אמרו: שמים נבראו תחלה, שנא' בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. אמר להן: אור נברא תחלה או חשך? אמרו לו: מילתא דא אין לה פתר. ונימרו ליה: חשך נברא תחלה, דכתיב והארץ היתה תהו ובהו וחשך, והדר ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור! סברי: דילמא אתי לשיולי מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור. אי הכי, שמים נמי לא נימרו ליה! מעיקרא סבור: אקראי בעלמא הוא דקא שייל, כיון דחזו דקהדר שאיל, סברי - לא נימא ליה, דילמא אתי לשיולי מה למעלה מה למטה, מה לפנים ומה לאחור'.

רואים מהגמ' בתמיד שסדר הבריאה היה לפי הכתוב. מה שנכתב ראשון ,נברא ראשון.

מהגמ' בחגיגה יב. רואים שיש מחלוקת בין התנאים בעניין – האם השמים נבראו קודם או הארץ או נבראו שניהם כאחד:
'תנו רבנן: בית שמאי אומרים: שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ, שנאמר בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. ובית הלל אומרים: ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמים, שנאמר ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים. אמר להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם, אדם בונה עלייה ואחר כך בונה בית? שנאמר הבונה בשמים מעלותיו ואגדתו על ארץ יסדה. אמר להם בית שמאי לבית הלל: לדבריכם אדם עושה שרפרף ואחר כך עושה כסא? שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי. וחכמים אומרים: זה וזה כאחת נבראו, שנאמר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו. ...'.

כתוב ב'באר שבע' שדעת הגמ' במסכת תמיד היא כדעת ב''ש. סדר הבריאה לפי הכתוב.

אמנם יש לזכור שבמעשה הבריאה טמונים הרבה סודות וסודי סודות שאין לנו בהם יד ורגל והם לא כפשוטם.

שנזכה לגאולה שלמה
חיים טובים ומבורכים.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il