ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הטבלת תפילין שניטמאו בטומאת מת והם שלמים ולא קרועים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ב אדר תשע"ז

הטבלת תפילין שניטמאו בטומאת מת והם שלמים ולא קרועים


הרב חיים שרייבר

שאלה:
כיצד ניתן להטביל תפילין שניטמאו בטומאת מת והם שלמים ולא קרועים?

השאלה נשאלה בהמשך לשאלה "מסכת כלים פרק כ"ג משנה א"

תשובה:
שלום
לתפילין יש דין כלי ואינם מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה, וכמבואר במשנה (כלים פי"ח מ"ח) וכפסק הרמב"ם (כלים פרק ז' הלכה א', י"ב, ט"ו) שתפילין מקבלים טומאה משום שצורת כלי עליהן גם בלי בית קיבולן. ניתן לפתוח את התפילין ולהטבילן את הפרשיות אינן צורך להטביל כיון שאינם מקבלות טומאה.
במשנה מובא אופן אחר מתי פוקעת הטומאה מבתי התפילין, וכן נפסק ברמב"ם (שם הלכה י"ב, י"ד): תפילה שנטמאת מאימתי טהרתה, של יד משיתיר אותה משלש רוחות, ושל ראש משיתיר משלש רוחות ובין קציצה לחבירתה. פירוש תפילה של יד משיתיר אותה משלש רוחות ויפריד אותה מן התיתורא מכיון שדרך קיבול הפרשיות הוא כשפתחן כלפי מטה והבתים מונחים על התיתורא וכשמתיר חיבורן הרי זה כבלא בית קיבול. ושל ראש משיתיר משלש רוחות להפרידם מן התיתורא כנ"ל ובין קציצה לחבירתה שאע"פ שהפריד את הקציצה מן התיתורא אם היא מחוברת לחברתה הקבועה עדיין בתיתורא הרי היא נטמאת בחיבורין ועל כן יש להפריד גם בין כל בית.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il